Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Công văn hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW
 

​        Ngày 21/8/2019, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 471-CV/BCSĐ hướng dẫn xét, đề nghị khen thưởng 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW như sau:

1.  Về đối tượng, thẩm quyền, hình thức khen thưởng

Thứ nhất, về khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, địa phương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy, tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền căn cứ quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các tiêu chuẩn nêu tại Phần II Công văn này, tiến hành xem xét, tổ chức khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý đạt thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW;

Thứ hai, về đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng, Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất để đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vào dịp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

 2. Về tiêu chuẩn khen thưởng, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW từ năm 2004 đến năm 2019, tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng phải đạt các tiêu chuẩn sau đây:

 - Đối với tập thể phải đạt được 04 tiêu chuẩn gồm: (i) Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có cá nhân vi phạm kỷ luật phải bị xử lý từ hình thức khiển trách trở lên; (ii) Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn; (iii) Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền được giao; (iv) Có sáng kiến, giải pháp, đề xuất, mô hình, cách làm sáng tạo … đã được áp dụng, nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL; công tác PBGDPL trên phạm vi, địa bàn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Đối với cá nhân phải đạt 05 tiêu chuẩn gồm: (i) Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; (ii) Được cơ quan, tổ chức, địa phương bình xét, suy tôn; (iii) Tham gia hưởng ứng tích cực, đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ PBGDPL; (iv) Nhiệt tình, trách nhiệm và tâm huyết trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW theo nhiệm vụ được giao; (v) Có giải pháp, đề xuất đã được áp dụng, nhân rộng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW tại cơ quan, tổ chức, địa phương.

Ngoài các tiêu chuẩn nêu trên, đối với đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” tập thể, cá nhân phải đáp ứng một trong các điều kiện: (i) Thành tích xuất sắc đạt được, các sáng kiến, đề xuất, mô hình, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW phải có phạm vi ảnh hưởng và có khả năng phổ biến, nhân rộng để học tập nêu gương trên phạm vi nhiều tỉnh hoặc bộ, ngành; (ii) Đã được tặng Bằng khen cấp bộ, ngành, địa phương về công tác phổ biến, giáo dục, pháp luật.

3. Hồ sơ, thủ tục đề nghị khen thưởng

Thứ nhất, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng theo thẩm quyền của các cơ quan, tổ chức, địa phương được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và quy định của các cơ quan, tổ chức có liên quan về tuyến trình và thẩm quyền khen thưởng.

Thứ hai, hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” được lập thành 01 bộ (bản chính) theo mẫu quy định.

Thứ ba, hồ sơ đề nghị xét tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” (đối với những tập thể, cá nhân được Bộ Tư pháp lựa chọn đề nghị tặng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”) được lập thành 02 bộ (bản chính) theo quy định gửi về Bộ Tư pháp (thời hạn sẽ được thông báo sau).

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức pháp chế, đơn vị được giao phụ trách công tác pháp chế, PBGDPL của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương có trách nhiệm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn, đồng thời làm đầu mối tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ Tư pháp trước ngày 25/9/2019 (theo dấu bưu điện). Các trường hợp hồ sơ gửi sau ngày 25/9/2019 sẽ không được tiếp nhận./.

 
Văn phòng Sở

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​