Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Báo báo tỉnh hình Kinh tế - Xã hội cấp tỉnh
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và thực hiện 8 tháng đầu năm 2017
Cập nhật 30/10/2017 08:23 Xem với cỡ chữ
 

​      1. Lĩnh vực kinh tế:

- Tháng 8/2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì mức tăng trưởng ổn định do thị trường xuất khẩu ổn định và mở rộng, giá xuất khẩu sản phẩm chủ lực được cải thiện, mặt khác các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp trên các lĩnh vực: tín dụng, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, giải quyết thủ tục Thuế, Hải quan, công nghệ… qua đó đã góp phần giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, ổn định và phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn; kết quả chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tháng 8 tăng 1,1% so tháng trước; lũy kế 8 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,26% so cùng kỳ. Trong đó: Khai khoáng tăng 5,94%; nhóm ngành chế biến, chế tạo tăng 8,65%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước,tăng 3,74%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước tăng 8,31%. Các ngành công nghiệp cấp II đều tăng so cùng kỳ.

- Ban hành Chương trình phát triển đô thị thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2030

- Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển theo định hướng, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8/2017 đạt 12.806,29 tỷ đồng, tăng 0,92% so tháng trước; lũy kế 8 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ 99.651,2 tỷ đồng, đạt 66% so kế hoạch năm, tăng 11,53% so cùng kỳ, trong đó: Kinh tế nhà nước, tăng 4,85%; Kinh tế ngoài quốc doanh tăng 12,29%; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 4,6%.

- Tiến độ gieo trồng vụ Hè Thu toàn tỉnh là 64.048 ha, đạt 85,13% so với kế hoạch và bằng 93,16% so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn chưa có chuyển biến tích cực, giá heo hơi tăng nhưng không đáng kể, giá bán heo hơi tại các công ty, trang trại dao động từ 32.000 đến 35.000 đồng/kg, tùy thuộc vào chất lượng đàn heo; Sản lượng gà xuất chuồng ra thị trường trên địa bàn tăng không cao so với những năm trước. Do ảnh hưởng của giá heo giảm mạnh thời gian qua, người dân chưa mạnh dạn đầu tư con giống vật nuôi nên số lượng đàn chủ yếu là nuôi cầm chừng, nhiều trang trại, hộ gia đình đã tạm ngưng chăn nuôi chờ giá bán phục hồi mới đầu tư nuôi trở lại. Đến nay, tổng số đàn gia súc đạt 2.137.825 con bằng 99,18% so cùng kỳ, trong đó tổng số đàn heo là 2.063.857 con, giảm 0,83% so cùng kỳ. Nguyên nhân giảm do giá bán heo hơi giảm mạnh kéo dài, làm cho người chăn nuôi gặp khó khăn, thua lỗ nhất là đối với những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đến nay việc phục hồi còn rất chậm.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng của Trung ương, đồng thời chỉ đạo các địa phương tập trung quản lý, sử dụng hiệu quả, tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng, tránh để tình trạng xuống cấp đối với các công trình sau đầu tư thực hiện Chương trình nông thôn mới; tiếp tục tổ chức tập huấn và tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 2017 đã đề ra.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 8/2017 so với tháng trước tăng 2,05 %; chỉ số giá 8tháng đầu năm) tăng 3,24%. (trong đó: có 10/11 nhóm hàng hoá có chỉ số giá tăng; 01 nhóm giảm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,72%).

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 8/2017 trên địa bàn đạt 1.521,4 triệu USD, tăng 7% so tháng trước; 8 tháng đầu năm 2017 đạt 10.936 triệu USD, tăng 11% so cùng kỳ, trong đó, góp phần tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu chủ yếu ở một số mặt hàng như: Giày dép, Mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 8/2017 đạt 1.223,5 triệu USD, tăng 3,7% so tháng trước; dự ước 8 tháng đầu năm 2017, đạt 9.566 triệu USD, tăng 12,8% so cùng kỳ. Kim ngạch tăng cao so cùng kỳ tập trung tăng chủ yếu vào các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và xuất khẩu, cụ thể: Chất dẻo nguyên liệu tăng 22,0%; Nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 4,1%; Hoá chất tăng 53,1%; Máy vi tính, thiết bị điện tử tăng 26,1%...

- 8 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 28.570 tỷ đồng đạt 59% so với dự toán điều chỉnh, tăng 07% so với cùng kỳ. Trong đó: thu nội địa là 19.070 tỷ đồng, đạt 57% so với dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 9.500 tỷ đồng đạt 64% so với dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương là 10.390 tỷ đồng, đạt 53% so với dự toán điều chỉnh, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 3.700 tỷ đồng đạt 51% so với dự toán điều chỉnh và tăng 44% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 6.690 tỷ đồng đạt 56% so với dự toán điều chỉnh và tăng 10% so với cùng kỳ.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 8 tháng đầu năm 2017 là 51.243,8 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch, tăng 59% so cùng kỳ, trong đó UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đảm bảo tiến độ yêu cầu; giải ngân đạt tỷ lệ 61% (đối với dự án tỉnh quản lý) và 60,2% (đối với dự án cấp huyện quản lý).

- Công tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài 8 tháng đầu năm: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 18.566,43 tỷ đồng, đạt 185,7% kế hoạch năm, tăng 123,3% so cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 849,27 triệu USD, đạt 85% so kế hoạch năm, bằng 56,7% so cùng kỳ

- Công tác đăng ký doanh nghiệp:  Từ đầu năm đến ngày 15/8/2017, có 2.117 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 6% so với cùng kỳ) với vốn đăng ký kinh doanh là 22.008 tỷ đồng và 316 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn 8.630,7 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung vốn là 30.638,7 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ. Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên Hệ thống thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp (đã trừ giải thể) đến ngày 15/8/2017 trên 28.646 doanh nghiệp.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 8 tháng đầu năm 2017 giải quyết việc làm cho cho 70.798 lượt người, đạt 83,3% so kế hoạch, tăng 13,71% so cùng kỳ; tuyển mới mới 51.288 người, đạt 74,8% kế hoạch năm, tăng 11,01% so cùng kỳ, trong đó: có 42.459 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề, đạt 68,5% kế hoạch năm (Cao đẳng: 1.467 người, Trung cấp: 2.480 người, Đào tạo thường xuyên và sơ cấp: 38.512 người). Thực hiện giải quyết chế độ cho 235 đối tượng có công; điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công theo Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, tháng 8 là đang là thời điểm bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng lây lan, tính đến ngày 15/8/2017 ghi nhận 483 ca sốt xuất huyết (433 nhập viện, 50 trường hợp ngoại trú) tăng 43,8% so với tháng trước, không có trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng trong tháng ghi nhận 790 trường hợp  (trong đó ngoại trú 489 trường hợp; nội trú 301 trường hợp), tăng 30,86% so với tháng trước (230 trường hợp).

Rà soát hoàn thiện quy trình thu phí, lệ phí, thu ngân sách, dịch vụ bưu chính tại Trung tâm hành chính công; đồng thời, đề nghị các Sở ban ngành và địa phương rà soát triển khai tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua hệ thống bưu điện theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình thực hiện chuyên mục “Dân hỏi –Giám đốc Sở trả lời” 7 lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, Trong tháng 8/2017, lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận mới giảm giảm 10% so với tháng trước; Tình hình khiếu kiện đông người trong tháng không tăng, giảm về số lượt đoàn, nhưng tăng 42 người so với tháng trước; chủ yếu tập trung tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để phản ánh, kiến nghị

3. Quốc phòng – an ninh:

- Tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng trực chiến ở các cấp; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó các tình huống xảy ra, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng, các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phòng chống giảm nhẹ thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ.

- Tai nạn giao thông 8 tháng đầu năm 2017, xảy ra 250 vụ, chết 195 người, bị thương 153 người, so với cùng kỳ 2016, giảm 20,4% số vụ, giảm 16,92% về số người chết, giảm 10,5% số người bị thương.

- Về tình hình cháy, nổ: từ ngày 16/7/2017 đến ngày 15/8/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy, không tăng, không giảm so với tháng trước, tại địa bàn huyện Định Quán, không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản, nguyên nhân cháy đang tiến hành điều tra làm rõ (qua công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu nhận định nguyên nhân gây ra cháy có khả năng là do hệ thống điện trên xe bị chạm, chập gây cháy). 

 Phòng THQH  

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn