Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Trong 8 tháng năm 2019, có 90,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
 

​           Theo Báo cáo của Tổng cục Thống kê, tính chung 8 tháng năm 2019, cả nước có 90,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018

Trong tháng 8/2019, cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,3 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,7% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2019, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 20,1%, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88,3 nghìn người, giảm 6,9%. Trong tháng, cả nước còn có 1.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 41% so với tháng 7/2019, 1.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 52%, có 2.096 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,2%, có 1.295 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9,7%.

Trong 8 tháng năm 2019 có 1,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, có 24,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27%, có 64,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,6%. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Có 11,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,8%), tăng 0,8%, 11,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 5,4%, 7,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 14,2%... Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 29,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,6%), giảm 0,5%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 4,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 5,7%...

Hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 27,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,5% (vốn đăng ký đạt 325,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,3%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 12,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,5% (vốn đăng ký 122,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%)... Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2018 (vốn đăng ký 40,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng năm 2019 là 20,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực hoạt động, có 7,8 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,8%), giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018, có 2,9 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,5%), giảm 10,6%, có 2,6 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), giảm 4,7%, có 1,2 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 5,9%), giảm 10,7%, có 1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5%), giảm 13,2%./.


văn phòng Sở​

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​