Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10/2017
Cập nhật 24/10/2017 15:37 Xem với cỡ chữ

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 10 năm 2017 là 969,3 tỷ đồng đạt 37% so với cùng kỳ năm 2016 (2.632 tỷ đồng). Trong đó, có 136 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 102% so với cùng kỳ 2016) với số vốn đăng ký 635 tỷ đồng (bao gồm: 04 doanh nghiệp tư nhân/1,1 tỷ đồng, 35 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/104 tỷ đồng, 88 công ty TNHH 1 thành viên/354 tỷ đồng, 09 công ty cổ phần/ 175 tỷ đồng) và 146 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 20 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 333.3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 51 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 68% so với cùng kỳ năm 2016) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 37.377,6 tỷ đồng đạt 182% so với cùng kỳ năm 2016 (20.536,2 tỷ đồng), trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 2.665 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 25.537 tỷ đồng và 395 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 11.840,6 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: tính đến ngày 15/10/2017 đã có 6.282 doanh nghiệp lượt đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 227 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp:

+ Trong 15 ngày đầu  tháng 10 (tính đến ngày 15/10/2017)  thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 26 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

+ Tính từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/10/2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 511 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/10/2017 có 38.236 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 29.194 doanh nghiệp và 9.042 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 185.276 tỷ đồng; trong đó có 8.799 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/10/2017, có 11 doanh nghiệp giải thể với số vốn 58 tỷ đồng và 12 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 21 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/10/2017 có 186 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.377 tỷ đồng và 178 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn