Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước tháng 6/2017

​        1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2017 đến 06/6/2017 là 8.681 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 21 dự án, tổng vốn đăng ký 8.077 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN:16 dự án, vốn đăng ký 7.256 tỷ đồng.

            - Số dự án trong KCN: 05 dự án, vốn đăng ký 821 tỷ đồng.   

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 05 dự án, tổng vốn đăng ký 604 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 02 dự án, vốn tăng 314 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 290 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2017 đến 06/6/2017 là 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 06/6/2017:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 711 dự án với tổng vốn đầu tư 202.745,3 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 674 dự án với tổng vốn 173.006,7 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 297 dự án, vốn đăng ký 121.095,6 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 377 dự án, vốn đăng ký 51.711,2 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.738,6 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.092 tỷ đồng. 

+ Trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.


Phòng THQH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​