Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước tháng 3/2017
 

​        1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2017 đến 20/03/2017 là 6.390 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 07 dự án, tổng vốn đăng ký 6.025 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 5.209 tỷ đồng.

          - Số dự án trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 816 tỷ đồng.       

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 03 dự án, tổng vốn đăng ký 364 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 02 dự án, vốn tăng 314 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 01 dự án, vốn đăng ký 50 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2017 đến 20/03/2017 là 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 20/03/2017:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 697 dự án với tổng vốn đầu tư 199.356 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 660 dự án với tổng vốn 169.617,3 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 284 dự án, vốn đăng ký 117.951,1 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 376 dự án, vốn đăng ký 51.666,2 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.738,6 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.092 tỷ đồng.     

+ Trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.

Phòng TH

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​