Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tình hình đăng ký doanh nghiệp
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 6/2017
Cập nhật 24/10/2017 15:23 Xem với cỡ chữ
 

​       1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 6 năm 2017 2.072,5 tỷ đồng đạt 141% so với cùng kỳ năm 2016 (1.473.6 tỷ đồng). Trong đó, có 152 doanh nghiệp thành lập mới (đạt 102% so với cùng kỳ 2016) với số vốn đăng ký 2.025 tỷ đồng (bao gồm: 05 doanh nghiệp tư nhân/2,4 tỷ đồng, 29 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/181 tỷ đồng, 111 công ty TNHH 1 thành viên/1.512 tỷ đồng, 07 công ty cổ phần/ 330 tỷ đồng) và 200 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 7 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 47,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 50 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 85% so với cùng kỳ năm 2016) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn : 23.276,2 tỷ đồng đạt 222% so với cùng kỳ năm 2016 (10.489 tỷ đồng), trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.476 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 16.611 tỷ đồng và 237 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 6.665,2 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 15/6/2017 đã có 3.419 doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 48 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: tính từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/6/2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 94 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân có đề nghị.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/6/2017 có 36.581 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 28.005 doanh nghiệp và 8.576 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 176.351 tỷ đồng; trong đó có 8.561 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 15/6/2017, có 13 doanh nghiệp giải thể với số vốn 39,4 tỷ đồng và 10 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 22 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/6/2017 có 97 doanh nghiệp giải thể với số vốn 645,7 tỷ đồng và 104 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn