Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Kết quả thu hút đầu tư trong nước thàng 11/2015

​          1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút tháng 11 năm 2015 từ 01/01/2015 đến 20/11/2015 là 8.61,5 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 30 dự án, tổng vốn đăng ký 7.938 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 1 dự án, vốn đăng ký 2106,5 tỷ đồng.

- Số dự án BĐS: 03 dự án, vốn đăng ký 1.136,5 tỷ đồng.

          - Số dự án trong KCN: 10 dự án, vốn đăng ký 4.694 tỷ đồng.    

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 08 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 673,5 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 05 dự án, vốn tăng 577 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 96,5 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 10 tháng đầu năm 2015 từ 01/01/2015 đến 20/11/2015 là 04 dự án với tổng vốn thu hồi là 136,8 triệu USD, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 04 dự án với tổng vốn thu hồi là 136,8 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 0 tỷ đồng.

 3. Số dự án đầu tư trong nước lũy kế 10 tháng năm 2015 đến ngày 20/11/2015:

Tổng số dự án đầu tư trong nước luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 640 dự án với tổng vốn đầu tư 170.689 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 607 dự án với tổng vốn 142.845,4 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 241 dự án, vốn đăng ký 90.706 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 366 dự án, vốn đăng ký 52.139,4 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 33 dự án, tổng vốn thu hồi 27.844 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 33 dự án, vốn đăng ký 27.844 tỷ đồng.     

+ Trong KCN: 0 dự án, vốn đăng ký 0 tỷ đồng.

 

 Phòng TH

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​