Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 12/2017
 

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh tháng 12 năm 2016 là 2961.5 tỷ đồng. Trong đó, có 227 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm107% so với cùng kỳ 2015) số vốn đăng ký 2.145 tỷ đồng và 358 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 27 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 816,5 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 108 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 70,5% so với cùng kỳ năm 2015) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/12/2016, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn : 27.745,2 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.179 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 20.506 tỷ đồng và 398 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 7.239,2 tỷ đồng.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 31/12 đã có 1.125 doanh nghiệp đăng ký doanh nghiệp qua mạng, 87 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 31/12/2016 có34.571 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 26.529 doanh nghiệp và 8.042chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 159.738 tỷ đồng; trong đó có 8.329 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016, có 25 doanh nghiệp giải thể với số vốn 836,7  tỷ đồng và 14 Chi nhánh, 22 ĐĐKD, 05VPĐD chấm dứt hoạt động; 39 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, có 202 doanh nghiệp giải thể với số vốn 1.327  tỷ đồng và 125 Chi nhánh, 68 ĐĐKD, 27VPĐD chấm dứt hoạt động; 410 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng ĐKKD

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​