Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017
 

​     Kết quả điều tra PCI năm 2017 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Đồng Nai đạt 63,15 điểm, xếp hạng 26/63 tỉnh thành, xếp hạng khá. So sánh với kết quả điều tra PCI năm 2016 thì tổng điểm các chỉ số thành phần năm 2017 của tỉnh tăng 4,95 điểm, và thứ hạng tăng 8 bậc so với năm 2016. Các chỉ số Tiếp cận đất đai, Chi phí không chính thức, Tính năng động, Đào tạo lao động, Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Thiết chế pháp lý được cải thiện và tăng điểm; các chỉ số Gia nhập thị trường, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Cạnh tranh bình đẳng giảm điểm. Các chỉ số thành phần đánh giá đăng ký doanh nghiệp, tiếp cận đất đai, xử lý hồ sơ thông qua bộ phận một cửa, tổ chức hội trợ thương mai, … tăng tích cực, một số chỉ tiêu về cạnh tranh bình đăng, ưu tiên doanh nghiệp nhà nước trong thủ tục hành chính, khai thác khoáng sản,… làm giảm điểm số PCI.

Sau khi chỉ số PCI được công bố, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu dữ liệu đánh giá PCI của VCCI để đánh giá các chỉ tiêu thành phần của PCI của Đồng Nai. Bên cạnh đó, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện Kế hoạch số 6258/KH-UBND ngày 22/7/2016 triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Đồng Nai hai năm 2016-2017, trong đó tập trung cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không cần thiết, tiếp tục giảm mạnh thới gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính về thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm... bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định về thời gian và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong quản lý điều hành. Bố trí, sắp sếp cán bộ, công chức có năng lực, có trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính. Thực hiện đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 2/8/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

  Chi đoàn 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​