Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ trợ vay vốn tại Quỹ trợ vốn phát triển Hợp tác xã
Cập nhật 11/09/2017 16:09 Xem với cỡ chữ

​         a. Đối tượng hỗ trợ:

- Các Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã là thành viên của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị kinh tế trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Các thành viên, người lao động đang làm việc trong Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Liên hiệp Câu lạc bộ năng suất cao trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Đối với thể nhân:

+ Cam kết sử dụng số tiền trợ vốn đúng mục đích, chấp thuận các quy định của Quỹ và hoàn trả vốn phí, tiết kiệm đúng hạn.

+ Không còn nợ vốn đối với Quỹ hoặc bất kỳ tổ chức tín dụng nào khác, trong cùng gia đình đang còn nợ tiền trợ vốn của Quỹ.

+ Thành viên xin trợ vốn đã từng vi phạm những quy định về thời gian hoàn trả vốn, phí, tiết kiệm nhưng đến thời điểm xin trợ vốn đã thực hiện xong nghĩa vụ hoàn trả vốn thì tùy trường hợp cụ thể Giám đốc Quỹ quyết định.

- Đối với pháp nhân:

+ Cam kết sử dụng số tiền trợ vốn đúng mục đích, chấp thuận các quy định của Quỹ và hoàn trả vốn phí đúng hạn.

+ Có năng lực sản xuất ổn định, phương án kinh doanh khả thi đang cần vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.

c. Mục đích hỗ trợ: hỗ trợ, khuyến khích Hợp tác xã, Tổ hợp tác dưới hình thức ưu đãi về vốn.

d. Nội dung hỗ trợ:

- Đối với thể nhân: hỗ trợ từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

- Đối với pháp nhân: hỗ trợ tối đa 500 triệu đồng (trường hợp đặc biệt có thể trên mức tối đa).

e. Thủ tục hỗ trợ: theo quy định của Quỹ.

g. Cơ quan chủ trì thực hiện: Liên minh Hợp tác xã. Điện thoại: 0618.870.693.

h. Cơ quan phối hợp thực hiện: phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

i. Số văn bản quy định chính sách hỗ trợ: Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 10/11/2008 của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Nai ban hành quy chế hoạt động của Quỹ trợ vốn phát triển Hợp tác xã.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn