Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Cập nhật 11/09/2017 16:07 Xem với cỡ chữ

​          a. Đối tượng hỗ trợ: các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

b. Mục đích hỗ trợ: Hỗ trợ thành lập, tuyên truyền, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Câu lạc bộ năng suất cao, Liên hiệp câu lạc bộ năng suất cao trên địa bàn tỉnh và việc tổ chức lại, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

c. Nội dung và mức hỗ trợ:

- Chi thành lập mới: không vượt quá 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) cho một Hợp tác xã, Liên hiệp Câu lạc bộ năng suất cao được thành lập; không vượt quá 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng) cho một Tổ hợp tác, Câu lạc bộ năng suất cao được thành lập.

- Chi tổ chức lại, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012: không vượt quá 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) cho một hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Liên hiệp câu lạc bộ năng suất cao được tổ chức lại (chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập).

- Hỗ trợ đào tạo: Các chức danh trong Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, thành viên khi được hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở, Liên hiệp câu lạc bộ năng suất cao cử đi đào tạo (chính quy hoặc vừa học vừa làm) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề được hỗ trợ 100% tiền học phí theo quy định của trường các đối tượng theo học. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo dài hạn chỉ áp dụng cho học viên theo học tại các trường công lập hoặc tư thục được thành lập trong nước theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không bao gồm hỗ trợ cho học viên theo học các chương trình đào tạo có liên kết với nước ngoài).

d. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: các Hợp tác xã có nhu cầu hỗ trợ liên hệ Liên minh Hợp tác xã để được hướng dẫn.

g. Cơ quan chủ trì thực hiện, số điện thoại liên hệ, người liên hệ: Liên minh Hợp tác xã. Điện thoại: 0618.870.693

h. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

i. Số văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách hỗ trợ:

- Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020;

- Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 07/6/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn