Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp:
Cập nhật 11/09/2017 16:03 Xem với cỡ chữ

​          a. Đối tượng hỗ trợ:

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc diện di dời ra khỏi các khu quy hoạch khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định phê duyệt doanh nghiệp thuộc diện di dời;

- Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Chủ đầu tư hạ tầng đã cơ bản hoàn thành các công trình hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt và đã ký hợp đồng cho thuê lại đất với doanh nghiệp di dời vào cụm công nghiệp.

c. Nội dung hỗ trợ:

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thực hiện dự án di dời vào cụm công nghiệp sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng cơ sở và phí sử dụng hạ tầng cụm công nghiệp.

d. Mức hỗ trợ: hỗ trợ 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại của chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp. Mức hỗ trợ cụ thể  như sau:

- Hỗ trợ không quá 10.000m2 đối với doanh nghiệp có quy mô vừa nhưng không quá 300 triệu đồng/ doanh nghiệp vừa;

- Hỗ trợ không quá 5.000m2 đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhưng không quá 150 triệu đồng/ doanh nghiệp nhỏ;

- Hỗ trợ không quá 2.000m2 đối với doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ (hộ kinh doanh) nhưng không quá 60 triệu đồng/ hộ kinh doanh;

e. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: các doanh nghiệp liên hệ phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương để được hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ.

g. Cơ quan chủ trì thực hiện, số điện thoại liên hệ, người liên hệ:

Sở Công thương – Ông Dương Minh Dũng – Giám đốc Sở Công thương. Điện thoại: 0613.942.678, di động: 0913.756.936

Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương. Điện thoại: 0613.941.582 (Ông Vương Trọng Sánh – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, điện thoại 0913.108.855).

h. Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND các huyện.

i. Số văn bản quy định chính sách hỗ trợ: Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh thông qua một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

 Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn