Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp:
Cập nhật 11/09/2017 16:01 Xem với cỡ chữ

​         a. Đối tượng hỗ trợ:

- Các doanh nghiệp trong nước đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập theo quy định;

- Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Chi phí đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp của chủ đầu tư và giá cho thuê lại đối với nhà đầu tư thứ cấp phải được thẩm định của cơ quan chức năng;

- Dự án đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp đã được triển khai thực hiện tối thiểu đạt 50% tổng mức vốn đầu tư của dự án được duyệt.

c. Nội dung hỗ trợ:

Chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, bao gồm các hạng mục: san lấp mặt bằng, đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước.

d. Mức hỗ trợ: Mức hỗ trợ là 20 tỷ đồng/ cụm công nghiệp. Đối với cụm công nghiệp có diện tích nhỏ hơn 30ha được hỗ trợ 15 tỷ đồng/ cụm công nghiệp.

e. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: các doanh nghiệp liên hệ phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương để được hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ.

g. Cơ quan chủ trì thực hiện, số điện thoại liên hệ, người liên hệ: Sở Công thương – Ông Dương Minh Dũng – Giám đốc Sở Công thương. Điện thoại: 0613.942.678, di động: 0913.756.936

Phòng Quản lý công nghiệp - Sở Công thương. Điện thoại: 0613.941.582 (Ông Vương Trọng Sánh – Trưởng phòng Quản lý Công nghiệp, điện thoại 0913.108.855).

h. Cơ quan phối hợp thực hiện: UBND các huyện.

i. Số văn bản quy định chính sách hỗ trợ: Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh thông qua một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

  Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 19/5/2016 của UBND tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn