Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020
Cập nhật 11/09/2017 16:00 Xem với cỡ chữ

a. Đối tượng hỗ trợ: các doanh nghiệp, hợp tác xã (thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật) đầu tư xây dựng, sửa chữa nâng cấp chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

b. Điều kiện hỗ trợ:

- Chợ có dự án hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện theo đúng trình tự thủ tục quy định về quản lý đầu tư xây dựng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đối với từng cấp độ chợ theo quy định hiện hành.

- Chợ có trong quy hoạch mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được UBND cấp huyện cụ thể hóa trong kế hoạch đầu tư hàng năm và được UBND cấp huyện lập danh sách đề nghị hỗ trợ, được Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành lựa chọn và được UBND tỉnh phê duyệt.

- UBND cấp huyện, doanh nghiệp, hợp tác xã có cam kết góp vốn hoặc huy động xã hội hóa để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh công trình (ngoài phần ngân sách tỉnh hỗ trợ).

- Chợ có nhiều hộ kinh doanh đang hoạt động ổn định cần thiết phải xây dựng lại hoặc chợ xây dựng tại vị trí mới mà đất chợ không phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dời, có dự toán xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổng kinh phí xây dựng không quá 5 tỷ đồng.

- Chợ đầu tư xây dựng xong phải đảm bảo hoạt động có hiệu quả, có cam kết của tiểu thương vào mua bán.

c. Mục đích hỗ trợ: hỗ trợ đầu tư xây dựng mới, nâng cấp sửa chữa chợ ở địa bàn nông thôn của tỉnh.

d. Nội dung hỗ trợ:

Gồm 7 hạng mục sau: san lấp mặt bằng; xây dựng nhà lồng chính, hệ thống đường nội bộ chợ, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống xử lý rác thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy.

e. Mức hỗ trợ:

Ngân sách tỉnh hỗ trợ bốn mươi phần trăm (40%) trên tổng dự toán đầu tư chợ (đối với 7 hạng mục hỗ trợ nêu tại điểm b) nhưng tối đa không quá hai tỷ đồng trên một chợ, phần còn lại là vốn của hợp tác xã,doanh nghiệp hoặc huy động từ các nguồn hợp pháp theo quy định.

g. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: thực hiện theo Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

h. Cơ quan chủ trì thực hiện, số điện thoại liên hệ, người liên hệ:

Sở Công thương Đồng Nai: Ông Dương Minh Dũng – Giám đốc Sở Công Thương, số điện thoại liên hệ: 0613.942.678, di động 0913.756.936.

Phòng Quản lý Thương mại – Sở Công thương. Điện thoại liên hệ: 0613.822.216

i. Cơ quan phối hợp thực hiện: các Sở ngành và UBND các huyện.

k. Số văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách hỗ trợ:

- Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa  bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020;

Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh sách chợ nông thôn đầu tư xây dựng năm 2015, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa  bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020;

          Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn