Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hỗ Trợ Doanh Nghiệp
Hỗ trợ theo Chương trình Xúc tiến thương mại:
Cập nhật 11/09/2017 15:57 Xem với cỡ chữ

​          a. Đối tượng hỗ trợ: doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, Chủ trang trại, hộ nông dân có đăng ký kinh doanh thuộc các loại hình doanh nghiệp theo quy định.

b. Mục đích hỗ trợ: Hỗ trợ các đơn vị tham gia nhằm mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

c. Nội dung và mức hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 9, 10 và 12 của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 – 2020 được bàn hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh. Cụ thể:

v Đối với chương trình xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu

-       Hỗ trợ 100% các chi phí liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu các thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường.

-       Hỗ trợ 100% các chi phí liên quan đến tuyên truyền xuất khẩu, bao gồm: Quảng bá hình ảnh ngành hàng, chỉ dẫn địa lý nổi tiếng của vùng, địa phương ra thị trường nước ngoài; Mời đại diện cơ quan truyền thông nước ngoài đến Đồng Nai để viết bài, làm phóng sự trên báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, internet nhằm quảng bá cho xuất khẩu Đồng Nai; Quảng bá, hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với thương hiệu các hàng hóa, dịch vụ đặc trưng thuộc thương hiệu của tỉnh.

-       Hỗ trợ 100% chi phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước để hướng dẫn hoạt động thiết kế mẫu mã sản phẩm, tư vấn phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm (kể cả nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường), phát triển xuất khẩu (kể cả hỗ trợ áp dụng tiêu chuẩn bảo đảm trách nhiệm xã hội và môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xuất khẩu), thâm nhập thị trường nước ngoài, bao gồm: chi phí thù lao, ăn, ở, đi lại của chuyên gia trong và ngoài nước, thuê hội trường, tài liệu, biên dịch, phiên dịch, chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì, chi phí tổ chức và quản lý; hoặc chi phí hợp đồng trọn gói thuê chuyên gia phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức gian hàng tỉnh Đồng Nai tham gia hội chợ triển lãm tại nước ngoài, bao gồm chi phí cấu thành gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, trang trí, vận chuyển, bốc vác, điện thoại), chi phí bảo vệ, thuyết minh gian hàng, tổ chức lễ khai mạc, tổ chức hội thảo, trình diễn sản phẩm, chi phí tuyên truyền, quảng bá và mời khách đến giao dịch, chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý… trong các trường hợp sau:

+ Hội chợ triển lãm đa ngành có quy mô tối thiểu là 10 (mười) gian hàng tiêu chuẩn hoặc tối thiểu 07 (bảy) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tham gia;

+ Hội chợ triển lãm chuyên ngành có quy mô tối thiểu 07 (bảy) gian hàng tiêu chuẩn  hoặc tối thiểu 05 (năm) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tham gia.

-       Hỗ trợ tối đa 70% các chi phí doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia các hội chợ triển lãm tại nước ngoài, bao gồm: các chi phí cấu thành gian hàng, kể cả chi phí thuê mặt bằng và các khoản chi phí khác (nếu có).

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đoàn giao dịch thương mại tại nước ngoài, bao gồm: 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn vị tham gia; phương tiện đi lại (ô tô) tham dự hội nghị, hội thảo; thuê hội trường, thiết bị, phí tuyên truyền mời khách đến tham dự hội nghị, tài liệu hội nghị, tiệc giữa giờ, phí thuê phiên dịch, người dẫn chương trình; công tác phí, điện thoại liên hệ cho cán bộ tổ chức chương trình; các khoản chi phí khác (nếu có), đáp ứng các điều kiện: Đoàn đa ngành có tối thiểu 12 (mười hai) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tham gia; Đoàn chuyên ngành có tối thiểu 07 (bảy) doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tham gia.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hội nghị giao thương tại tỉnh Đồng Nai, bao gồm: các chi phí tổ chức hội thảo và gặp gỡ giao dịch thương mại; thù lao báo cáo viên, tài liệu, biên dịch, phiên dịch; chi phí đi lại, ăn, ở của đối tác nước ngoài và báo cáo viên; chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý;

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức đoàn Đồng Nai tham gia hội nghị giao thương với doanh nghiệp nước ngoài tại tỉnh, thành phố khác, bao gồm: 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn vị tham gia hoặc phương tiện đi lại (ô tô) tham dự hội nghị, hội thảo (doanh nghiệp tự chịu các khoản ăn, ở); chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức hoạt động xúc tiến tổng hợp (thương mại kết hợp đầu tư) nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Đồng Nai ra nước ngoài, đồng thời thu hút nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam, bao gồm: 01 vé máy bay khứ hồi/01 đơn vị tham gia hoặc phương tiện đi lại (ô tô) tham dự hội nghị, hội thảo, thù lao báo cáo viên, tài liệu, biên dịch, phiên dịch; chi phí đi lại của doanh nghiệp (doanh nghiệp tự chịu các khoản ăn, ở); chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý.

-       Hỗ trợ 100% chi phí các hoạt động xúc tiến thương mại khác theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: các chi phí khoán theo kế hoạch của UBND tỉnh;

v Đối với chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước

-       Hỗ trợ 100% chi phí điều tra, khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước, bao gồm: các chi phí liên quan đến việc điều tra, khảo sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hệ thống phân phối, xuất bản các ấn phẩm, đề án…, gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu các mặt hàng chủ lực, thiết yếu; Nghiên cứu phát triển hệ thống phân phối; đề án quản lý vận hành cơ sở hạ tầng thương mại; xây dựng chương trình phát triển thị trường trong nước; Xuất bản các ấn phẩm để phổ biến kết quả điều tra, khảo sát, phổ biến pháp luật, tập quán, thói quen mua sắm.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về hàng hóa và dịch vụ Việt Nam đến người tiêu dùng trong nước qua các hoạt động truyền thông trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác, bao gồm: các chi phí tuyên truyền trên báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm và các hình thức phổ biến thông tin khác.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, bao gồm: các chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn, đi lại, ăn, ở cho học viên tham gia; chi phí đi lại, ăn, ở của báo cáo viên; (Không bao gồm tiền làm thêm ngoài giờ), gồm:

+    Nâng cao nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân, cán bộ, công chức, viên chức;

+    Kỹ năng kinh doanh, tổ chức mạng lưới bán lẻ, mạng lưới phân phối;

+    Hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành ngắn hạn cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân hoạt động trong những ngành đặc thù;

+    Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân tiêu thụ nông sản phát triển thị trường.

-       Hỗ trợ 100% chi phí đối với trường hợp tổ chức gian hàng tỉnh Đồng Nai để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chủ trang trại, hộ nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia các cuộc hội chợ triển lãm hàng hóa tiêu dùng, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, cây trồng, rau quả an toàn và sản phẩm nông sản, gồm: các chi phí cấu thành gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng, thiết kế, dàn dựng, trang trí, vận chuyển, bốc xếp) chi phí bảo vệ, thuyết minh gian hàng; chi phí cho cán bộ của đơn vị chủ trì; chi phí công tác tổ chức và quản lý.

-       Hỗ trợ tối đa 70% chi phí đối với trường hợp doanh nghiệp tự tổ chức gian hàng tham gia hội chợ triển lãm hàng hóa tiêu dùng, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, cây trồng, rau quả an toàn và sản phẩm nông sản, gồm: chi phí thuê gian hàng (kể cả chi phí thuê mặt bằng); trong đó hỗ trợ cho đối tượng kinh doanh mặt hàng đồ gỗ, thủ công, mỹ nghệ, vật liệu xây dựng, trang trí nội thất không quá 04 (bốn) gian/lần hội chợ, các đối tượng kinh doanh mặt hàng khác không quá 02 (hai) gian/lần hội chợ.

-       Hỗ trợ 100% chi phí Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, bao gồm: chi phí hỗ trợ vận chuyển cho các đơn vị tham gia bán hàng, tuyên truyền (in, treo, tháo gỡ băng rôn, cờ phướn, tờ rơi, gửi thư mời, biên tập và in đĩa tuyên truyền, thuê xe loa), ca nhạc - văn nghệ, điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ; chi phí tổ chức và quản lý;

-        Hỗ trợ 100% chi phí Phiên chợ hàng Việt phục vụ công nhân các khu công nghiệp, khu đô thị, nông trường cao su, bao gồm: chi phí tuyên truyền, điện, nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ, khai mạc, ca nhạc - văn nghệ, gian hàng miễn phí phục vụ công nhân; chi phí tổ chức và quản lý;

-       Hỗ trợ 100% chi phí các chuyến xe hàng Việt phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp và nhà máy trên địa bàn tỉnh sau giờ tan ca, bao gồm: chi phí tuyên truyền quảng bá, nhiên liệu, vệ sinh môi trường, điện thoại, chi phí tổ chức và quản lý.

-       Hỗ trợ 100% chi phí tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại nhằm phát triển thị trường nội địa, gồm: chi phí tuyên truyền; chi phí tổ chức và quản lý: Tháng khuyến mại; Tuần hàng Việt Nam; Chương trình hàng Việt; Chương trình giới thiệu sản phẩm mới; Các sự kiện khác.

-       Hỗ trợ 100% chi phí các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước khác theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, bao gồm: các chi phí theo quy định chung về tài chính.

d. Trình tự, thủ tục hỗ trợ:

-       Thủ tục tham gia chương trình:

+    Đối tượng có nhu cầu tham gia vào chương trình phải lập hồ sơ đăng ký gửi về Đơn vị chủ trì chương trình.

+    Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thông báo công khai bản đăng ký, trong hồ sơ đăng ký nêu rõ: Thông tin đối tượng tham gia; Yêu cầu cần hỗ trợ; Các hình thc hỗ trợ như: Tham gia vào gian hàng chung, gian hàng riêng, phiên chợ công nhân, phiên chợ nông thôn, chuyến hàng, đoàn giao thương, các chương trình hội thảo, tập huấn,....; Nội dung cam kết tham gia chương trình.

-       Thời hạn nộp bản đăng ký:

+    Đối với hình thc tham gia hội chợ triển lãm, đoàn giao thương phát triển thị trường nước ngoài: gửi bản đăng ký về cơ quan chủ trì chương trình trước 30 (ba mươi) ngày tính đến ngày khai mạc hội chợ triển lãm, đoàn giao thương khởi hành.

+    Tham gia hội chợ triển lãm trong nước: gửi bản đăng ký về cơ quan chủ trì chương trình trước 15 (mười lăm)  ngày tính đến ngày khai mạc hội chợ triển lãm.

+    Các nội dung khác của chương trình: gửi bản đăng ký tham gia trước 07 (bảy) ngày tính đến ngày triển khai.

Thời hạn hỗ trợ: Chậm nhất sau 20 (hai mươi) ngày làm việc sau khi kết thúc chương trình, Đơn vị chủ trì chương trình có trách nhiệm thanh toán phần hỗ trợ cho các đối tượng tham gia Chương trình khi nhận được hồ sơ hoàn chỉnh.

đ. Cơ quan chủ trì thực hiện, số điện thoại liên hệ, người liên hệ:

Sở Công thương – Ông Dương Minh Dũng – Giám đốc Sở Công thương. Điện thoại: 0613.942.678, di động: 0913.756.936

Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công thương: Bà Nguyễn Thị Lan – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại. Điện thoại: 0613.822.220, di động: 0918.356.661. Email: lanxttmdn@gmail.com. Website: http://xttmdn.dongnai.gov.vn.

e. Cơ quan phối hợp thực hiện: Các Sở, ngành có liên quan, các Hội, Hiệp hội, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

  g. Văn bản quy phạm pháp luật quy định chính sách hỗ trợ: Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai bàn hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020.

Chi đoàn 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn