Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Báo báo tỉnh hình Kinh tế - Xã hội cấp tỉnh
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017 của tỉnh Đồng Nai.
Cập nhật 26/06/2017 15:36 Xem với cỡ chữ

1.     Lĩnh vực kinh tế:

[1]Ước tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2017 (giá so sánh 2010) so với cùng kỳ năm 2016 tăng 7,26% (trong đó: khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 8,22%; khu vực dịch vụ tăng 6,23%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 2,45%; thuế sản phẩm tăng 8,71%).

-   Trong 6 tháng đầu năm 2017, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2016, dự ước chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,82%; Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển theo định hướng, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 74.164,34 tỷ đồng, tăng 11,45% so cùng kỳ và đạt 49,2% so kế hoạch năm.

- Triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội; Tiếp tục xử lý các khó khăn, vướng mắc của các dự án nhà ở xã hội; thực hiện rà soát các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Biên Hòa; xây dựng phương án bố trí các căn hộ còn lại tại khu chung cư Nhà ở xã hội đường Nguyễn Ái Quốc thành phố Biên Hòa. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 203 căn nhà ở xã hội, đạt 37% kế hoạch.

- Sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm gặp khó khăn do ảnh hưởng thời tiết, những cơn mưa trái vụ vào thời điểm một số cây lâu năm đang ra hoa kết trái làm ảnh hưởng đến năng suất, mặt khác giá tiêu thụ sản phẩm nông sản, giá chăn nuôi heo, gà giảm mạnh ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi, trồng của người nông dân. Do các ngành chức năng và địa phương tích cực thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời và đẩy mạnh sản xuất nên sản xuất nông, lâm, thủy sản  của tỉnh vẫn phát triển ổn định, giá trị sản xuất ước tăng 2,48% so cùng kỳ, trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 2,3%; giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 1,84%; giá trị sản xuất thủy sản tăng 5,81% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2017 so với tháng 4/2017 giảm 0,6%. (Khu vực thành thị giảm 0,4%; nông thôn giảm 0,64%), trong đó có 3/11 nhóm hàng hóa giảm so tháng trước; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2017 so với tháng 12/2016 (chỉ số giá 5 tháng đầu năm) tăng 1,14%. Hầu hết các nhóm hàng hoá đều chỉ số giá tăng, riêng hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 3,93%.

- Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2017 đạt 8.089,4 triệu USD, tăng 11,2% so cùng kỳ. Kim ngạch tăng chủ yếu một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như: Giày dép; xơ, sợi dệt các loại; gỗ và sản phẩm gỗ; ... mặt khác, giá một số mặt hàng nông sản như cà phê, cao su tăng đáng kể: Giá hạt Điều; giá Cà phê; giá Cao su. Thị trường xuất khẩu 6 tháng tăng khá như: Trung Quốc; Hàn Quốc; Nhật Bản; Hoa Kỳ…Kim ngạch nhập khẩu đạt 7.511,5 triệu USD, tăng 21,3% so cùng kỳ.

- Công tác thu chi ngân sách được tập trung thực hiện, dự ước trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn 22.267 tỷ đồng, đạt 46% so với dự toán điều chỉnh, tăng 11% so với cùng kỳ (thu nội địa là 15.167 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán và tăng 22% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất khẩu 7.100 tỷ đồng đạt 48% so với dự toán, tăng 1% so với cùng kỳ); tổng chi ngân sách địa phương 8.004 tỷ đồng, đạt 41% so với dự toán, tăng 21% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 2.858 tỷ đồng, đạt 42% so với dự toán, tăng 84% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 5.130 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ.

- Tập trung huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm là 38.342 tỷ đồng, đạt 48,4% kế hoạch, tăng 11,5% so cùng kỳ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đảm bảo tiến độ yêu cầu; giải ngân đạt tỷ lệ 47,3% (đối với dự án tỉnh quản lý) và 53,4% (đối với dự án cấp huyện quản lý).

- Công tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài 6 tháng đầu năm: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 8.641 tỷ đồng, đạt 86,8% kế hoạch năm, tăng 13,5% so cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 640 triệu USD, đạt 64% so kế hoạch năm, bằng 61% so cùng kỳ.

- Công tác đăng ký doanh nghiệp: 6 tháng đầu năm 2017 có 1.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 1,6% so với cùng kỳ) với vốn đăng ký kinh doanh là 17.000 tỷ đồng và 275 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn 7000 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung vốn là 24.000 tỷ đồng, tăng 115,7% so với cùng kỳ.

- Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường ngày càng được chú trọng với sự tham gia hưởng ứng mạnh mẽ của cộng đồng; hoạt động thẩm định, giám sát, kiểm soát môi trường tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm , đã cơ bản hoàn thành xây dựng HTXLNTTT KCN Nhơn Trạch VI, dự kiến quý II/2017 sẽ bắt đầu hoạt động thử nghiệm; chứng nhận khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT và Thông tư số 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với 02 cơ sở, nâng tổng số cơ sở đã được chứng nhận hoàn thành khắc phục ô nhiễm môi trường triệt để lên 151/157 cơ sở, còn 06 cơ sở chưa hoàn thành khắc phục ô nhiễm.

2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 6 tháng đầu năm 2017 giải quyết việc làm cho 49.386  lao động, tăng 5,4% so cùng kỳ; ban hành 18.724 /21.788 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 22.711 lượt lao động thất nghiệp, hỗ trợ học nghề cho 633 người; tuyển mới  đào tạo nghề cho 34.238  người đạt 50,06 % kế hoạch, trong đó: có 28.625 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề đạt 47,04% kế hoạch, tăng 0,45% so với cùng kỳ (Cao đẳng nghề: 542 người, Trung cấp  nghề: 941 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên: 28.142).

Công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội: Tiếp tục triển khai Luật Bảo hiểm Y tế (sửa đổi bổ sung); Luật Bảo hiểm xã hội địa bàn tỉnh. 6 tháng đầu năm tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 79,5%, so với cuối năm 2016 giảm khoảng 4%, trong đó giảm chủ yếu ở nhóm học sinh, sinh viên và nhóm người lao động bắt buộc; so với 31/12/2016 tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm 3%, tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện giảm 27,3%.

Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2017, tỉnh tổ chức diệt lăng quăng và phun hóa chất trên diện rộng và theo dõi chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nên kết quả số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ giảm 21,2 ca, không có ca tử vong; không phát hiện trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm như: MERS-CoV, cúm A (H5N1, H7N9), virus Ebola.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VIII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đi mi căn bn, toàn din giáo dc và đào to, đáp ng yêu cu công nghip hóa, hin đại hóa trong điu kin kinh tế th trường định hướng xã hi ch nghĩa và hi nhp quc tế, trong đó: thực hiện chuyển giao quản lý giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục Đào tạo qua Sở lao động, Thương binh và Xã hội; cơ bản hoàn thành Công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 đến nay cơ bản hoàn thành.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện, tỉnh triển khai Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Nai, Trung tâm đi vào hoạt động từ ngày 15/5/2017. Phối hợp Đài Phát thanh - Truyền hình thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” các chuyên đề về Xây dựng; An toàn vệ sinh thực phẩm; Lao động và Đầu tư. Thực hiện rà soát, đề nghị điều chỉnh bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 các sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Trảng Bom, UBND huyện Xuân Lộc.

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, vẫn còn tình hình khiếu kiện đông người, chủ yếu tập trung tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh và cấp huyện để phản ảnh, kiến nghị; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng và tự kiểm tra công khai minh bạch tại cơ quan.

3. Quốc phòng – an ninh:

-  Lực lượng quân đội tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức giao nhận quân năm 2017, bảo đảm đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã).

- Công an tỉnh đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện quyết liệt bảo đảm an ninh chính trị, trật tự.

 Về an toàn giao thông: 6 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh xảy ra 193 vụ, làm chết 164 người, bị thương 134 người, so với cùng kỳ năm 2016, giảm 06 vụ -3%), không tăng không giảm về số người chết, tăng 27 người bị thương (+25%).  Tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 04 vụ (03 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 06 người, bị thương 21 người; 01 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 02 người, bị thương 07 người). Nguyên nhân chủ yếu, do kỹ thuật an toàn phương tiện, ý thức chủ quan của người tham gia giao thông,…

Về phòng chống cháy, nổ: tính đến ngày 15/5/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ cháy, giảm 03 vụ so với cùng kỳ 2016, làm 01 người chết, thiệt hại khoảng 3,8 tỷ đồng tại địa bàn huyện Long Thành, Trảng Bom, Vĩnh Cửu mỗi nơi 02 vụ  (chiếm 18%), thành phố Biên Hòa (chiếm 27%), Nhơn Trạch, Xuân Lộc mội nơi 01 vụ (chiếm 9,5%). Nguyên nhân cháy do sự cố điện, sơ xuất bất cẩn, đang điều tra 05/11 vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức cụ thể:

- Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, do tình hình thời tiết năm nay diễn biến phức tạp những cơn mưa trái mùa kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng vu Đông –Xuân của người dân; đồng thời xuất hiện một số dịch bệnh trên cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất thu hoạch trên một số cây như: Tiêu, Điều, Xoài… Bên cạnh đó, việc thu mua nông sản, chăn nuôi heo của người dân trên địa bàn tỉnh cũng gặp khó khăn do thương lái ngừng thu mua chuối và heo khiến nguồn cung vượt cầu đẩy giá xuống thấp. Việc xây dựng cánh đồng lớn, liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm mặc dù đã được tập trung chỉ đạo, nhưng hiệu quả mô hình mang lại chưa đáp ứng yêu cầu.

- Tình trạng lớp học ca ba ở thành phố Biên Hòa tuy có giảm nhưng vẫn chưa được khắc phục triệt để do tình trạng dân số tăng cơ học trên địa bàn quá nhanh; các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục chưa được cấp phép hoạt động, chưa thành lập trường tuy có giảm nhưng vẫn còn tỷ lệ khá cao.

- Tình hình bơm hút cát trái phép trên sông có giảm so với trước đây, tuy nhiên vẫn còn tiếp diễn; đồng thời, các bến bãi hoạt động ven bờ cũng diễn biến rất phức tạp.

- Công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế ở nhóm học sinh sinh viên và nhóm người lao động đạt hiệu quả chưa cao, so với cuối năm 2016 tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế ở các nhóm đối tượng này đều giảm.

- Các chương trình xã hội hóa triển khai còn chậm.

Phòng THQH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn