Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Kinh tế - Xã hội
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh quý 1 năm 2017 của tỉnh Đồng Nai;
Cập nhật 26/06/2017 15:30 Xem với cỡ chữ

​      1. Lĩnh vực kinh tế:

-   Trong quý 1/2017, sản xuất công nghiệp tiếp tăng 7,28% so với cùng kỳ tục phát triển, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn; Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, giá trị sản xuất ước tăng 3,1% so cùng kỳ; Các ngành, lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển theo định hướng, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, đạt 36.782 tỷ đồng, tăng 11,63% so cùng kỳ.

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 03/2017 so với tháng trước tăng 1,78%; bình quân cùng kỳ chỉ số giá tăng 4,45% (trong đó: có 8/11 nhóm hàng hoá có chỉ số tăng; 02 nhóm còn lại chỉ số giảm là bưu chính viễn thông và văn hóa du lịch giải trí).

- Trong quý 1/2017, Kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn dự ước đạt 3.676,5 triệu USD, tăng 7,5% so cùng kỳ. Kim ngạch tăng chủ yếu một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như: Giày dép, dệt may, Máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị.... Kim ngạch nhập khẩuđạt 3.345,9 triệu USD, tăng 15,2% so cùng kỳ.

- Công tác thu chi ngân sách được tập trung thực hiện,  dự ước trong q       uý 1 /2017, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 8.961,6 tỷ đồng, đạt 12% so với dự toán, bằng 89% so với cùng kỳ, trong đó so với cùng kỳ: thu nội địa bằng 95%; thu từ lĩnh vực xuất nhập khẩu tăng 06% so cùng kỳ; tổng chi ngân sách địa phương là 3.718 tỷ đồng, đạt 21% so với dự toán, tăng 9% so cùng kỳ. Trong đó: chi đầu tư phát triển là 1.405,3 tỷ đồng, đạt 24% so với dự toán, tăng 54% so với cùng kỳ; chi thường xuyên là 2.312,8 tỷ đồng, đạt 20% so với dự toán, bằng 99% so với cùng kỳ.

- Đến ngày 31/3/2017, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 155.437 tỷ đồng, tăng 2,51% so với cuối năm 2016; tổng dư nợ đạt 138.136 tỷ đồng, tăng 3,64% so với 31/12/2016 (nợ xấu chiếm khoảng 1,42% trên tổng dư nợ), trong đó dư nợ cho vay đạt 134.291 tỷ đồng, tăng 3,74%.

- Tập trung huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I/2017 là 13.721 tỷ đồng, đạt 17,2% kế hoạch, bằng 90,3% so cùng kỳ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đảm bảo tiến độ yêu cầu; giải ngân đạt tỷ lệ 20,5% (đối với dự án tỉnh quản lý) và 26% đối với dự án cấp huyện quản lý.

- Công tác thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài quý 1/2017: tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn 6.389,6 tỷ đồng gồm 07 dự án cấp mới với vốn đăng ký khoảng 6.025,4 tỷ đồng và 03 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung 364,2 tỷ đồng), đạt 71% kế hoạch năm, tăng gấp hơn 128,4% so cùng kỳ; Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt là 382 triệu USD, đạt 40,2% so kế hoạch năm, bằng 74,7% so cùng kỳ (năm 2016 là 511,2 triệu USD). Trong đó: cấp mới 21 dự án với tổng vốn đăng ký 162,3 triệu USD và 23 dự án tăng vốn 219,7 triệu USD.

- Công tác đăng ký doanh nghiệp: Từ đầu năm đến ngày 31/03/2017, có 769 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 39,5 so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký kinh doanh là 10.412 tỷ đồng và 131lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn 1.788,4 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký mới và bổ sung vốn là 12.200,4 tỷ đồng, tăng gấp 165,7%  so với cùng kỳ. Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, lũy kế từ đầu năm đến ngày 31/03/2017 có 35 doanh nghiệp đăng ký qua mạng dịch vụ công trực tuyến  của Sở, 1.300 doanh nghiệp đăng ký  trên cổng thông tin  đăng ký doanh nghiệp quốc gia và 19doanh nghiệp đăng trả kết quả tại nhà. Triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp, đến nay đã hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo 61 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ nhằm góp phần giúp doanh nghiệp gia nhập thị trường nhanh nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

2. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; các chính sách, an sinh xã hội; các chế độ chính sách ưu đãi đối với gia đình chính sách, người có công tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong quý 1/2017 giải quyết việc làm cho 18.928 lao động; giải quyết 3.754 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 5.497 lượt lao động thất nghiệp;  hỗ trợ học nghề cho 288 người; tuyển mới đào tạo nghề 11.639 người,, trong đó đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 283 người. Có 7.893 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề; hỗ trợ giải quyết cho 1.900 hộ vay vốn.

- Công tác phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, trong quý 1,  tỉnh tổ chức diệt lăng quăng và phun hóa chất trên diện rộng và theo dõi chẽ tình hình dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, nên kết quả số ca mắc bệnh sốt xuất huyết so với cùng kỳ giảm 49,4% (năm 2016 982 ca), không có ca tử vong. Tuy nhiên, bệnh tay chân miệng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2016 (297 ca); bệnh do vi rút Zika là 01ca; không phát hiện trường hợp mắc các bệnh nguy hiểm như: MERS-CoV, cúm A (H5N1, H7N9), virus Ebola.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện: tỉnh chỉ đạo tập trung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp các tiện ích cho người dân, doanh nghiệp (tin nhắn SMS, Zalo,…); thực hiện Chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; Xây dựng Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh.

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng: Tiếp tục triển khai thực hiện một số quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 01/8/2016 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định một số vấn đề thủ tục .

Trong quý 1/2017,  ngành thanh tra thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính  tại các đơn vị; đã kết thúc 35 cuộc, đang thực hiện 01 cuộc; lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tiếp nhận mới 2.284 đơn, trong đó có 1.708 đơn đủ điều kiện xử lý; số đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền nhận mới tăng 36 đơn, tăng 43% so với cùng kỳ; Các cơ quan nhà nước  đã giải quyết 163/222 đơn , đạt tỷ lệ giải quyết đơn đạt 73%.. Tình hình khiếu kiện đông người trong tháng tăng 02  lượt, giảm 29 người so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và sở ngành để phản ánh, kiến nghị.

3. VỀ QUỐC PHÒNG - AN NINH:

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2017, tổ chức giao nhận quân năm 2017,  bảo đảm đạt chỉ tiêu ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã). Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự trong nhân dân.

- Về tình hình an toàn giao thông trên địa bàn: Trong quý 1 toàn tỉnh xảy ra 100 vụ, làm chết 84 người, bị thương 83 người, gây thiệt hại tài sản ước tính 710 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 02 vụ (-2%), không tăng giảm số người chết và tăng 32 người bị thương (+62,8%). Trong đó:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 96 vụ (giảm 02 vụ = -2%), chết 77 người (giảm 04 người = -4,9%), bị thương 76 người (tăng 26 = +52%).

Tai nạn giao thông đường sắt: xảy ra 03 vụ (giảm 01 vụ), làm chết 05 người (tăng 02), bị thương 07 người (tăng 06 người).

          + Tai nạn giao thông đường thủy: Xảy ra 1 vụ (tăng 01 vụ), làm chết 02 người (tăng 02 người).

+ Tai nạn giao thông 7 ngày Tết Đinh Dậu: Xảy ra 4 vụ, làm chết 05 người, bị thương 08 người. So sánh cùng kỳ Tết 2016 giảm 4 vụ, giảm 3 người chết, tăng 6 người bị thương”.

- Tình hình cháy, nổ: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn PCCC; tăng cường kiểm tra công tác PCCC  ở các địa điểm tổ chức vui xuân, Lễ hội phục vụ quần chúng nhân dân đón tết, các kho chứa hàng tết, chợ tết, Trung tâm thương mại, siêu thị… Kết quả, trong quý 1/2017 trên địa bàn  xảy ra 04 vụ cháy, tại địa bàn huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Long Thành và thành phố Biên Hòa, làm 01 người chết, thiệt hại về tài sản đang thống kê. Nguyên nhân cháy đang được điều tra làm rõ. 

Phòng THQH

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn