Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hợp tác kinh tế
Công tác hoạt động đối ngoại của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm 2016.
Cập nhật 26/06/2017 13:36 Xem với cỡ chữ

​       Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến du lịch tại Nhật Bản từ ngày 09/4/2016 đến ngày 16/4/2016 giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến các nhà đầu tư tiềm năng Nhật Bản, đặc biệt là đối vối các nhà đầu tư thuôc lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và du lịch… Hai hội nghị xúc tiến đầu tư tại Osaka và Tokyo thu hút 196 doanh nghiệp và các tổ chức tham dự.

    Ngày 23/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổ chức hội thảo hợp tác xúc tiến đầu tư phát triển giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong khuôn khổ lễ hội Hoa anh đào tại Đồng Nai năm 2016 nhằm chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chào mừng hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP và đẩy mối quan hệ ngoại giao, hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Đồng Nai và các địa phương, cơ quan, tổ chức của Nhật Bản nhằm tăng cường xúc tiến đầu tư và phát triển du lịch. Tham dự buổi hội nghị có đại diện các Bộ, ngành trung ương, quan chức chính phủ và một số địa phương Nhật Bản, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các Sở, ngành liên quan, hơn 20 doanh nghiệp Nhật Bản và các doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai.

   Tham dự lễ kỷ niệm đánh dấu 40 năm thành lập của Tập đoàn Amata tại Thái Lan nhằm tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan Nhà nước và nhà đầu tư để thu hút đầu tư vào tỉnh Đồng Nai vào tháng 01/2016.

   Tham gia Đoàn công tác của tỉnh đi xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc vào tháng 10/2016 do Ban Quản lý Khu công nghiệp chủ trì tổ chức.        

1. Những điểm nổi bật:

Trong năm 2016, kết quả hoạt động kinh tế đối ngoại có những kết quả như sau:

- Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 12.591,76 triệu USD, tăng 7,56% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 ước đạt với giá trị khoảng 15.233,91 triệu USD, tăng 7,9% so với năm 2015.

- Kim ngạch nhập khẩu 10 tháng đạt 10.724,04 triệu USD tăng 1,26% so cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu năm 2016 ước đạt 12.947,2 triệu USD, tăng 1,57% so với năm 2015.

- Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 10 tháng đầu năm 2016, tỉnh đã thu hút được 1,828 tỷ USD vốn FDI, bằng 82% so với cùng kỳ năm 2015 (2.234 triệu USD) và đạt 182% kế hoạch năm, trong đó: 84 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 1,06 tỷ USD; 81 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 757,6 triệu USD. Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản tiếp tục là những quốc gia có vốn đầu tư lớn vào tỉnh Đồng Nai. Lũy kế đến ngày 31/10/2016 trên địa bàn tỉnh có 1.238 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư trên 25,5 tỷ USD.

- Các chương trình, dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ phù hợp với chủ trương, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đa số các chương trình, dự án do các cá nhân, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ tập trung vào lĩnh vực an sinh xã hội như dự án: chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, xây dựng 05 căn nhà tình thương trên địa bàn huyện Định Quán và Tân Phú, chăc sóc trẻ em, xây 11 phòng học và 02 cây cầu giao thông nông thôn cho huyện Định Quán, xây 03 phòng học chothành phố Biên Hòa.

  - Các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài thực hiện viện trợ tại tỉnh Đồng Nai tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước, chưa phát hiện trường hợp lợi dụng xâm hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Trong quá trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài các cơ quan Sở, ban ngành và địa phương trong tỉnh có sự phối hợp với nhau. Tuy nhiên, việc nắm bắt thông tin về quá trình thực hiện các dự án chưa đồng bộ do các tổ chức tài trợ, cơ quan tiếp nhận tài trợ chưa thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định, hoặc thực hiện nhưng chậm trễ, gây khó khăn cho công tác tổng hợp theo dõi.

- Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài: Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp có người Việt Nam ở nước ngoài thành lập, tham gia góp vốn thành lập trong năm 2016. Lũy kế đến ngày 31/12/2015, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 15 doanh nghiệp do Người Việt Nam ở nước ngoài tham gia góp vốn (trong đó có 5 doanh nghiệp có đăng ký đầu tư) với tổng vốn điều lệ là 469,653 tỷ đồng, trong đó vốn góp của thành viên là Việt kiều là 299,486 tỷ đồng.

- Công tác phối hợp trong việc cấp thẻ ABTC: Trong công tác phối hợp triển khai thực hiện quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, Phòng Đăng ký kinh doanh đã tham mưu Ban Giám đốc 33 văn bản cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có nhu cầu được cấp thẻ đi lại để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ; tham dự các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và các mục đích kinh tế khác của thành viên các nước khối APEC (thẻ ABTC) theo đề nghị của Sở Ngoại vụ.

2. Khó khăn vướng mắc

- Về công tác Phi chính phủ nước ngoài: một số địa phương, đơn vị khi tiếp nhận các khoản viện trợ do không nắm bắt đầy đủ các quy định nên một số dự án được trình đến khi phê duyệt mất khá nhiều thời gian, làm chậm tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Một số khoản viện trợ sau khi kết thúc thực hiện chưa có báo cáo cho các cơ quan tổng hợp nên gây khó khăn trong việc theo dõi, tổng hợp báo cáo với cơ quan cấp trên.

- Khó khăn, vướng mắc trong việc thu hút vốn đầu tư của Người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Luật Doanh nghiệp  số 68/2014/QH13 góp phần tiếp tục tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, phù hợp với thông lệ quốc tế, tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư được tự do kinh doanh, đầu tư các lĩnh vực mà pháp luật không cấm theo đúng tinh thần Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 không quy định các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với người gốc Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào (không có quốc tịch Việt Nam) có nhu cầu đầu tư ở Việt Nam vẫn phải có dự án đầu tư trước khi thành lập tổ chức kinh tế. Trong quá trình đầu tư, kinh doanh người gốc Việt Nam ở nước ngoài phải pháp ứng các điều kiện theo cam kết WTO, các hiệp định đa phương và song phương.

Thực hiện quy định của Luật Đầu tư, kiều bào chỉ được góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp tại các doanh nghiệp trong nước khi đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư. 

3. Phương hướng và dự kiến Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2017:

- Đẩy mạnh tổ chức thực hiện Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 02/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó chú trọng việc thực hiện công tác hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngòai, nhất là những doanh nghiệp do người Việt Nam ở nước ngoài thành lập, tham gia thành lập nhằm thực hiện chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp FDI đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp FDI sớm thành lập tổ chức kinh tế để triển khai thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác thông tin đối ngoại, tập trung vào mục tiêu giới thiệu, quảng bá hình ảnh của tỉnh Đồng Nai đến với các nhà đầu tư tiềm năng, qua đó có cơ hội tiếp cận mời gọi các nhà đầu tư vào hoạt động đầu tư kinh doanh tại tỉnh Đồng Nai. Thực hiện công tác tiếp đón các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến thăm và tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh. Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến đầu tư nước ngoài năm 2017 tại các thị trường trọng điểm.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư triển khai hoạt động thuận lợi, có hiệu quả. Đồng thời  đôn đốc thực hiện đúng tiến độ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

- Tiếp tục thực hiện công tác thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt tiếp nhận các khoản viện trợ phi chính phủ - NGOs, theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn viện trợ Phi chính phủ, ODA theo qui định.

Phòng THQH

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn