Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Đăng ký kinh doanh
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 5/2017
Cập nhật 21/06/2017 15:20 Xem với cỡ chữ

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 5 năm 2017 là 5.513 tỷ đồng đạt 1.250% so với cùng kỳ năm 2016 ( 457,3 tỷ đồng). Trong đó, có 155 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 149% so với cùng kỳ 2016) với số vốn đăng ký 624 tỷ đồng (bao gồm: 06 doanh nghiệp tư nhân/2,3 tỷ đồng, 27 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/140 tỷ đồng, 74 công ty TNHH 1 thành viên/229 tỷ đồng, 08 công ty cổ phần/ 253 tỷ đồng) và 207 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 34 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 4.488,6 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 40 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 87% so với cùng kỳ năm 2016) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 20.288,7 tỷ đồng đạt 242% so với cùng kỳ năm 2016 (8.368,3 tỷ đồng), trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 1.174 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 13.772 tỷ đồng và 225 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 6.516,7 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 15/5/2017 đã có 63 doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ mạng dịch vụ công của Sở và 3.021 doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 25 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: tính từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/5/2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 95 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân có đề nghị.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/5/2017 có 36.176 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 27.703 doanh nghiệp và 8.473 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 173.511 tỷ đồng; trong đó có 8.568 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 15/5/2017, có 05 doanh nghiệp giải thể với số vốn 15 tỷ đồng và 06 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 21 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/5/2017 có 76 doanh nghiệp giải thể với số vốn 538 tỷ đồng và 74 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn