Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Đăng ký kinh doanh
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 4/2017
Cập nhật 21/06/2017 15:17 Xem với cỡ chữ

​       1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15       ngày đầu tháng 4 năm 2017 1.040,8 tỷ đồng đạt 161% so với cùng kỳ năm 2016 ( 646 tỷ đồng). Trong đó, có 133 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 84% so với cùng kỳ 2016) với số vốn đăng ký 837 tỷ đồng (bao gồm: 03 doanh nghiệp tư nhân/20,3 tỷ đồng, 25 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/125 tỷ đồng, 101 công ty TNHH 1 thành viên/433 tỷ đồng, 04 công ty cổ phần/ 259 tỷ đồng) và 148 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 24 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 203,8 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 51 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 74% so với cùng kỳ năm 2016) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn : 13.272,2 tỷ đồng đạt 202% so với cùng kỳ năm 2016 (6.581 tỷ đồng), trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 903 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 11.250 tỷ đồng và 155 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 1.992,2 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 15/4/2017 đã có 54 doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ mạng dịch vụ công của Sở và 2.254 doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 21 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: tính từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/4/2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 74 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân có đề nghị.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/4/2017 có 35.805 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 27.432 doanh nghiệp và 8.373 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 170.989 tỷ đồng; trong đó có 8.447 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/4/2017, có 11 doanh nghiệp giải thể với số vốn 10,4 tỷ đồng và 05 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 25 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/4/2017 có 64 doanh nghiệp giải thể với số vốn 515 tỷ đồng và 64 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng ĐKKD

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn