Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 02/2015

​      1. Chủ trương đầu tư:

- Không có chủ trương đầu tư được phê duyệt.

- Lũy kế 2 tháng năm 2015: 01 chủ trương đầu tư.

2. Điều chỉnh dự án:

- Tổng số dự án được điều chỉnh: 02 dự án.

- Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 02 dự án.

- Lũy kế 2 tháng năm 2015: 05 dự án.

3. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng số kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt: 24 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt 24 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Lũy kế 2 tháng năm 2015: 34 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tổng số kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt điều chỉnh: 01 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh 01 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Lũy kế 2 tháng năm 2015: 01 kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

5. Tình hình giải ngân:

Giải ngân từ đầu năm đến tháng 2/2015:

- Do UBND tỉnh giao chỉ tiêu:  17 %

- Do UBND huyện giao chỉ tiêu:  17 %

 ​

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​