Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Kết quả thu hút đầu tư trong nước định kỳ
Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước tháng 5/2017
Cập nhật 22/05/2017 09:04 Xem với cỡ chữ

​        1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2017 đến 19/5/2017 là 7.524,7 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 15 dự án, tổng vốn đăng ký 6.920,5 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN:10 dự án, vốn đăng ký 6.099,5 tỷ đồng.

            - Số dự án trong KCN: 05 dự án, vốn đăng ký 821 tỷ đồng.   

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 05 dự án, tổng vốn đăng ký 604 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 02 dự án, vốn tăng 314 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 290 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2017 đến 19/5/2017 là 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

 3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 19/5/2017:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 705 dự án với tổng vốn đầu tư 200.491 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 668 dự án với tổng vốn 170.752,5 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 291 dự án, vốn đăng ký 118.841,3 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 377 dự án, vốn đăng ký 51.711,2 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.738,6 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.092 tỷ đồng. 

+ Trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.


Phòng THQH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn