Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Cơ chế liên thông trong thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư
 

​       Theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài có quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đăng ký đầu tư tại một đầu mối theo trình tự sau:

1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Cơ quan đăng ký đầu tư;

2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

3. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo ý kiến cho Cơ quan đăng ký đầu tư;

4. Trong trường hợp có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung hồ sơ đăng ký đầu tư hoặc hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký đầu tư thông báo 01 lần về toàn bộ nội dung không hợp lệ cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;

5. Căn cứ hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp đã tiếp nhận, Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm phối hợp xử lý hồ sơ và trả kết quả cho nhà đầu tư tại Cơ quan đăng ký đầu tư.

6. Các trường hợp thực hiện cơ chế liên thông bao gồm:

6.1 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư đăng ký đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

6.2 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 3 Luật Đầu tư thực hiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định Điều 46 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP.

6.3 Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung dự án đầu tư.

Tại tỉnh Đồng Nai, Cơ quan đăng ký kinh doanh là phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cơ quan đăng ký đầu tư bao gồm Sở kế hoạch và Đầu tư và Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Để phối hợp triển khai thực hiện quy định trên và nhằm tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI) trên địa bàn các Khu công nghiệp trong tỉnh trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp, từ ngày 01/4/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH-KCNĐN-SKHĐT ngày 31/3/2016 về giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và thủ tục đăng ký doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  

 Phòng ĐKKD

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​