Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tin tức sự kiện
Tình hình hoạt động của Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 23/03/2017 11:04 Xem với cỡ chữ

​              Ngày 05/5/2016, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục, nỗi dung chi, mức chi hỗ trợ một phần chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trong đó quy định:

- Đối tượng thụ hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo bao gồm:

+ Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về chuẩn hộ nghèo.

+ Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở thôn, xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn hoặc vùng đặc biệt khó khăn theo quy định.

+ Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

+ Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh nặng khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí.

- Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai: Ban Quản lý Quỹ Khám, chữa bệnh cho người nghèo; các bệnh viện công lập, các trung tâm y tế công lập có giường bệnh (sau đây gọi tắt là các cơ sở y tế của Nhà nước) trong tỉnh từ tuyến huyện trở lên.

Theo số liệu báo cáo của Sở Y tế, từ ngày 15/5/2016 đến 31/10/2016 Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh đã hỗ trợ tiền ăn, chi phí khám chữa bệnh cho 208 lượt bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, do mới áp dụng chính sách này nên hiệu quả thực hiện chưa cao, vẫn còn khó khăn trong công tác tuyên truyền đến đối tượng thụ hưởng, các cơ sở y tế thực hiện chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo...

 

PCT UBND tỉnh - bà Nguyễn Hòa Hiệp chỉ đạo tại buổi làm việc

Vì vậy, tại cuộc họp các Thành viên Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh trong tháng 12/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - bà Nguyễn Hòa Hiệp đã chỉ đạo Sở Y tế sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bàn dân tộc thiểu số thay thế Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg sẽ tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND để phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực hiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, đề nghị Sở Y tế, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ nhà nước giao cùng với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh - truyền hình... đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Quy định hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho người nghèo đến nhân dân, các cơ sở y tế ... Hi vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều người nghèo được thụ hưởng chính sách, góp phần tạo an sinh xã hội cho nhân dân./.

Phòng VX

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn