Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Đăng ký kinh doanh
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 3/2017
Cập nhật 22/03/2017 09:23 Xem với cỡ chữ
 

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 03 năm 2017 6.381 tỷ đồng đạt 576% so với cùng kỳ năm 2016 ( 1.108,3 tỷ đồng). Trong đó, có 159 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 94% so với cùng kỳ 2016) với số vốn đăng ký 6.012 tỷ đồng (bao gồm: 10 doanh nghiệp tư nhân/12tỷ, 37 Công ty TNHH hai thành viên trở lên/3.224 tỷ đồng, 105 công ty TNHH 1 thành viên/2.456 tỷ đồng, 07 công ty cổ phần/ 321 tỷ đồng) và 163 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 28 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 368,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 56 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 108% so với cùng kỳ năm 2016) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn : 10.706 tỷ đồng đạt 233% so với cùng kỳ năm 2016 (4.592 tỷ đồng), trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 561 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 9.380 tỷ đồng và 97 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 1.326 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 15/3/2017 đã có 35 doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ mạng dịch vụ công của Sở và 860+.... doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 15 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Triển khai thực hiện đề án hỗ trợ doanh nghiệp: tính từ ngày 15/2/2017 đến ngày 15/3/2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được 57 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cá nhân có đề nghị.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/3/2017 có 35.344 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 27.090 doanh nghiệp và 8.254 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 169.119 tỷ đồng; trong đó có 8.426 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 15/3/2017, có 05 doanh nghiệp giải thể với số vốn 7,7 tỷ đồng và 10 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động; 15 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Luỹ kế từ đầu năm đến ngày 15/3/2017 có 42 doanh nghiệp giải thể với số vốn 466 tỷ đồng và 46 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng ĐKKD

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn