Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Đăng ký kinh doanh
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 02/2017
Cập nhật 22/03/2017 09:22 Xem với cỡ chữ
 

​      1. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 02 năm 2017 410 tỷ đồng. Trong đó, có 60 doanh nghiệp thành lập mới (chiếm 109% so với cùng kỳ 2015) số vốn đăng ký 220 tỷ đồng (không có doanh nghiệp tư nhân thành lập, 15 công ty TNHH hai thành viên trở lên/63 tỷ đồng, 41 công ty TNHH 1 thành viên/124 tỷ đồng, 04 công ty cổ phần/ 37 tỷ đồng) và 64 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 12 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 190 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 18 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện (chiếm 150% so với cùng kỳ năm 2015) đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/02/2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn : 2.246 tỷ đồng, trong đó số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 247 doanh nghiệp với vốn đăng ký là 1.467 tỷ đồng và 46 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 779 tỷ đồng

Tiếp tục triển khai thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà, tính đến ngày 15/02/2017 đã có 24 doanh nghiệp đăng ký nộp hồ sơ mạng dịch vụ công của Sở và 213 doanh nghiệp đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 09 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 15/02/2017 có 34.923 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 26.776 doanh nghiệp và 8.147 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 161.206 tỷ đồng; trong đó có 8.341 doanh nghiệp bị nhập cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

2. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

Từ ngày 01/02/2017 đến ngày 15/02/2017, có 05 doanh nghiệp giải thể với số vốn 4,6 tỷ đồng và 04 Chi nhánh chấm dứt hoạt động; 15 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh. Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng ĐKKD

 
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn