Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Kết quả thu hút đầu tư trong nước định kỳ
Tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước tháng 3/2017
Cập nhật 22/03/2017 09:16 Xem với cỡ chữ
 

​        1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2017 đến 20/03/2017 là 6.390 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 07 dự án, tổng vốn đăng ký 6.025 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 5.209 tỷ đồng.

          - Số dự án trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 816 tỷ đồng.       

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 03 dự án, tổng vốn đăng ký 364 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 02 dự án, vốn tăng 314 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 01 dự án, vốn đăng ký 50 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2017 đến 20/03/2017 là 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 20/03/2017:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 697 dự án với tổng vốn đầu tư 199.356 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 660 dự án với tổng vốn 169.617,3 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 284 dự án, vốn đăng ký 117.951,1 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 376 dự án, vốn đăng ký 51.666,2 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.738,6 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.092 tỷ đồng.     

+ Trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.

Phòng TH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn