Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Kết quả thu hút đầu tư trong nước định kỳ
Tình tình cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án đầu tư trong nước tháng 2/2017
Cập nhật 21/02/2017 09:32 Xem với cỡ chữ
 

​       1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2017 đến 20/02/2017 là 6.005 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 05 dự án, tổng vốn đăng ký 5.899 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 5.289 tỷ đồng.

          - Số dự án trong KCN: 01 dự án, vốn đăng ký 610 tỷ đồng.       

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 02 dự án, tổng vốn đăng ký 106 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 01 dự án, vốn tăng 56 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 01 dự án, vốn đăng ký 50 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2017 đến 20/02/2017 là 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 00 dự án với tổng vốn thu hồi là 00 tỷ đồng.

 3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 20/02/2017:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư 695 dự án với tổng vốn đầu tư 198.971,5 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 658 dự án với tổng vốn 169.233 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 285 dự án, vốn đăng ký 117.773 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 373 dự án, vốn đăng ký 51.460 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.738,6 tỷ đồng, gồm:

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.092 tỷ đồng.     

+ Trong KCN: 04 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.

 Phòng TH

 

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn