Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và thực hiện năm 2017
 

​        I. VỀ KINH TẾ:

Tình hình phát triển kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP (theo giá so sánh 2010) tăng 8,0%, trong đó: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 3,2%; Công nghiệp – xây dựng tăng 7,85%; dịch vụ tăng 8,32%, thuế sản phẩm tăng 6%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt khoảng 91 triệu đồng (tương đương khoảng 4.012 USD).

- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12 năm 2017 tăng 1,81% so tháng trước. Lũy kế năm 2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,7% so cùng kỳ.

- Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn năm 2017 (theo giá so sánh 2010[1]) đạt 26.435 tỷ đồng, tăng 9,61% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ dân cư thành thị sử dụng nước sạch đạt trên 99%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Số lượng nhà ở xã hội được hoàn thành và đưa vào sử dụng là 533 căn nhà ở xã hội, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

- Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá so sánh 2010) năm 2017 đạt 37.181,9 tỷ đồng, tăng 3,15% so cùng kỳ.

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm cả năm 2017 là 160.109 ha, đạt 91,34% so với kế hoạch và giảm 4,39% so với cùng kỳ.

- Tình hình sản xuất chăn nuôi trong tháng 12 và cả năm 2017 cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi heo, giá bán thịt heo hơi sụt giảm sâu trong thời gian dài, chăn nuôi heo gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, dẫn đến tình trạng giảm đàn, bỏ đàn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của ngành Nông nghiệp trên địa bàn. Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn đạt 22.564.947 con, tăng 8,85% so cùng kỳ, trong đó gia súc đạt 2.154.947 con, giảm 2,06% (-45.278 con).

- Trong năm 2017 có thêm 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu và đang trình Trung ương thẩm định, xét công nhận 02 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 (Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ). Đến nay, toàn tỉnh có 125/133 (chiếm 94%) xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có 6/11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các dự án cấp nước được thực hiện theo tiến độ, trong năm 2017 đã nghiệm thu đưa vào sử dụng các hệ thống cấp nước tập trung. Tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt QC02 đạt khoảng 65,01%, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra (mục tiêu Nghị quyết 65%).

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 12 đạt 12.703,1 tỷ đồng, tăng 0,78% so tháng trước. Lũy kế cả năm 2017 đạt 150.362,2 tỷ đồng, tăng 12,28% so cùng kỳ và đạt 100,51% so kế hoạch

- Giá cả thị trường:Chỉ số giá tiêu dùng tháng 12/2017 so với tháng 12/2016 (chỉ số giá 12 tháng đầu năm) tăng 3,7%.

+ Chỉ số giá vàng tháng 12/2017 tiếp tục biến động so với tháng trước giảm 0,23% và tăng 5,97% so với cùng kỳ; Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2017, tăng 0,09% so với tháng trước và giảm 0,06 % so với cùng kỳ.

- Công tác quản lý thị trường: Trong tháng 12/2017, phát hiện vi phạm 83/98 vụ, xử lý 86 vụ (03 vụ tháng trước chuyển sang), thu phạt nộp ngân sách 268,9 triệu đồng. Lũy kế cả năm 2017, lực lượng Quản lý thị trường thực hiện kiểm tra, phát hiện vi phạm 2.211/2.795 vụ, xử lý 2.232 vụ (21 vụ năm trước chuyển sang), thu phạt nộp ngân sách 11,266 tỷ đồng.

- Kim ngạch xuất khẩu tháng 12 năm 2017 đạt 1.695,8 triệu USD, tăng 17,3% so tháng trước....Lũy kế cả năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đạt 16.925,2 triệu USD, tăng 11,8% so cùng kỳ.

- Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 đạt 1.530,5 triệu USD, tăng 19,4% so tháng trước.Lũy kế năm 2017, kim ngạch nhập khẩu đạt 14.756 triệu USD, tăng 11,4% so cùng kỳ.

- Tổng lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí và lưu trú đạt 204.000 lượt, tăng 3% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch đạt 87 tỷ đồng, tăng 7,4% so cùng kỳ. Lũy kế năm 2017, tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú đạt 3.468.000 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 1.201 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016.

3.5 Giao thông - Vận tải:

Năm 2017, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Các cơ quan, đơn vị chức năng đã tổ chức các biện pháp như: Kiểm tra việc niêm yết giá vé; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải; triển khai hình thức bán vé qua mạng internet, nâng cao chất lượng dịch vụ; tổ chức phân luồng giao thông hợp lý trên các tuyến giao thông trọng điểm, có lưu lượng phương tiện lớn trong các dịp lễ, tết; công tác duy tu, bảo dưỡng cầu, đường bộ, đường thủy được triển khai theo đúng kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách và nhu cầu đi lại của nhân dân trên địa bàn:

- Tổng huy động vốn trên địa bàn ước đến 31/12/2017 đạt 182.042 tỷ đồng, tăng 20,06% so với 31/12/2016; tổng dư nợ cấp tín dụng ước đạt 164.032 tỷ đồng, tăng 23,07% so với cuối năm 2016.

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 48.813 tỷ đồng, đạt 101% dự toán đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ, công tác chi ngân sách được thực hiện theo đúng quy định; tập trung chi cho đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội, phúc lợi xã hội.

- Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2017 là 83.000 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch, tăng 9% so cùng kỳ. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư từ ngân sách đảm bảo tiến độ yêu cầu.

- Đầu tư trong nước năm 2017, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 28.230,2 tỷ đồng, đạt 282% kế hoạch năm, tăng 102% so với cùng kỳ năm 2016, Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2017 đạt khoảng 1.839 triệu USD vượt 84% kế hoạch năm, bằng 78% so với cùng kỳ. Trong đó: cấp mới 87 dự án với tổng vốn đăng ký 1.025 triệu USD và 119 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung 814 triệu USD. Vốn giải ngân cả năm đạt khoảng 1.200 triệu USD.

- Năm 2017, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 46.279,1 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ, trong đó: số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.367 doanh nghiệp, tăng 6% so với năm 2016; vốn đăng ký là 31.750 tỷ đồng và 601 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 14.549 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 1991 đến hết ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 29.898 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên Hệ thống thông tin doanh nghiệp Quốc gia.

2. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI:

- Trong tháng 12/2017 tập trung tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; các ngày kỷ niệm: Ngày Toàn quốc kháng chiến; Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Phòng chống ma túy…

- Năm học 2017 - 2018, mạng lưới cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh gồm 869 trường, tăng thêm 38 trường so với năm học 2016 – 2017; có 10.897 sinh viên trúng tuyển vào các trường đại học trên địa bàn toàn tỉnh, giảm 1.000 sinh viên; 1.680 sinh viên trúng tuyển cao đẳng, tăng 100 sinh viên; 1.680 học sinh trúng tuyển trung học chuyên nghiệp, tăng 130 học sinh so với năm học 2016-2017; Tỷ lệ sinh viên đại học, cao đẳng trên vạn dân đạt 250 sinh viên/vạn dân.

- Tổ chức 4 vòng chiến dịch diệt lăng quăng và tăng cường phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng những ổ dịch nhỏ và những địa phương có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết; Tình hình dịch bệnh trong tháng xảy ra như sau: Lỵ các loại: 2 ca, giảm 2 ca (-50%) so tháng trước; Tiêu chảy: 326 ca, giảm 143 ca (-30,5%); Sốt xuất huyết: 557 ca, tăng 34 ca (+6,5%); Thủy đậu: 25 ca, giảm 1 ca (-3,85%); Sốt rét: 2 ca, giảm 1 ca (-33,3%); Hội chứng tay chân miệng: 962 ca, giảm 6 ca (-0,62%) so tháng trước.

- Trong tháng 12/2017, giải quyết việc làm cho 3.000 lao động. Lũy kế năm 2017, toàn tỉnh giải quyết việc làm  91.832 lượt người, vượt 8,03% kế hoạch năm; tỷỉ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2017 đạt 56,78%, trong đó tỉ lệ lao động đào tạo từ trung cấp nghề trở lên trên tổng số lao động được tuyển sinh đạt 22,66%.

- Hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất giai đoạn II cho 3.313/7.498 hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận đa chiều theo chuẩn Trung ương (đạt 44%); giải quyết chế độ cho 3.787 người có công.

- Công tác giảm nghèo: Trong tháng, đã tổ chức cho vay ưu đãi 768 hộ với số tiền 23.759 triệu đồng. Lũy kế năm 2017, toàn tỉnh tổng số hộ vay là 11.017 hộ với số tiền 345.803 triệu đồng. Trong đó số hộ nghèo vay 926 hộ với số tiền 28.765 triệu đồng; hộ cận nghèo vay 3.104 hộ với số tiền 100.196 triệu đồng và hộ thoát nghèo vay 6.829 hộ với số tiền 211.713 triệu đồng.

3. QUỐC PHÒNG – AN NINH:

- Duy trì nghiêm lực lượng sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, triển khai chặt chẽ, có hiệu quả các kế hoạch bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng và các sự kiện chính trị quan trọng.

- Trong tháng, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 116 vụ, giảm 51 vụ so với tháng trước, trong đó tội phạm hình sự xảy ra 99 vụ, giảm 53 vụ; đã điều tra làm rõ 85/116 vụ (đạt tỉ lệ 73,3%), khởi tố điều tra 76 vụ - 124 bị can, xử lý hành chính 02 vụ - 13 đối tượng, các vụ còn lại đang làm rõ, xử lý. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 22 người, bị thương 32 người (so với tháng trước giảm 12 vụ, giảm 15 người chết, tăng 01 người bị thương). Năm 2017, pháp luật về trật tự xã hội giảm 12,9% số vụ so với năm 2016, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 76,6%, trong đó trọng án đạt 97%; tại nạn giao thông giảm cả 03 mặt (giảm 12,8% số vụ, giảm 17,9% số người chết và giảm 10,04% số người bị thương).

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và thực hiện cả năm 2017 của tỉnh Đồng Nai./.


Phòng THQH

 

Tin khác

    Chưa nhập tin cho chuyên mục này.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​