Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Kết quả thu hút đầu tư trong nước định kỳ
Tổng hợp tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư trong nước năm 2016
Cập nhật 06/01/2017 15:04 Xem với cỡ chữ
 

​        1. Tổng số vốn đầu tư trong nước thu hút từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là 13.871 tỷ đồng, trong đó:

a. Dự án cấp mới: 49 dự án, tổng vốn đăng ký 13.071 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 38 dự án, vốn đăng ký 11.953 tỷ đồng.

          - Số dự án trong KCN: 11 dự án, vốn đăng ký 1118 tỷ đồng.     

b. Dự án điều chỉnh vốn đầu tư: 11 dự án, tổng vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm 800 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài KCN: 04 dự án, vốn tăng 384 tỷ đồng.

- Số dự án trong KCN: 07 dự án, vốn đăng ký 416 tỷ đồng.

2. Số dự án đã thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư từ 01/01/2016 đến 31/12/2016 là 04 dự án với tổng vốn thu hồi là 55,7 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án ngoài Khu công nghiệp: 01 dự án với tổng vốn thu hồi là 55,7 tỷ đồng.

- Số dự án trong Khu công nghiệp: 03 dự án với tổng vốn thu hồi là 1.646,6 tỷ đồng.

 3. Số dự án đầu tư nước ngoài lũy kế đến ngày 31/12/2016:

Tổng số dự án đầu tư nước ngoài luỹ kế được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư 690 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 192.910,6 tỷ đồng, trong đó:

- Số dự án còn hiệu lực: 653 dự án với tổng vốn 163.228 tỷ đồng, bao gồm:

+ Ngoài KCN: 281 dự án, vốn đăng ký 112.427 tỷ đồng.

+ Trong KCN: 372 dự án, vốn đăng ký 50.800 tỷ đồng.

- Số dự án đã thu hồi: 37 dự án, tổng vốn thu hồi 29.682,9 tỷ đồng, gồm:                                                  

+ Ngoài KCN: 34 dự án, vốn đăng ký 28.036,3 tỷ đồng.  

+ Trong KCN: 03 dự án, vốn đăng ký 1.646,6 tỷ đồng.

Phòng TH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn