Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Một số nội dung khác
Tình hình thực hiện dự án đầu tư Trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư
Cập nhật 26/11/2016 09:11 Xem với cỡ chữ

​       Ngày 13/10/2016, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 647/HĐND-VP thông qua chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư Trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư. Đây là dự án đầu tư nhằm đảm bảo trang thiết bị tối thiểu cho việc dạy và học mầm non công lập trên địa bàn tỉnh; đảm bảo điều kiện công nhận phổ cập mầm non 5 tuổi; đầu tư thiết bị mầm non vận động thông minh cho các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.

Thông tin cơ bản về dự án :

- Quy mô đầu tư: Dự án nhóm B ngành giáo dục đào tạo. Đầu tư cho 223 trường trên 11 huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung đầu tư các thiết bị các nhóm lớp mầm non theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm đầu tư: tại các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh.    

- Tổng mức vốn đầu tư dự kiến: 198 tỷ đồng.

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

- Tiến độ triển khai dự án: năm 2017 – 2020.

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh Đồng Nai có Quyết định số 3619/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư Trang thiết bị tối thiểu cho các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 – 2020. Dự án đủ điều kiện ghi vốn thực hiện trong năm 2017./.

TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn