Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Một số thông tin cần tìm hiểu trước khi đăng ký doanh nghiệp
Văn bản quy phạm pháp luật quy định, điều chỉnh và liên quan đến thủ tục Đăng ký doanh nghiệp
Cập nhật 25/11/2016 13:21 Xem với cỡ chữ

Để đăng ký thành lập và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đúng quy định pháp luật, người thành lập doanh nghiệp cần tìm hiểu, nghiên cứu một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014.

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội ngày 26/11/2014.

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

-  Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.

- Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT/BKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

- Thông tư số 04/2016/TT-BKHĐT ngày 17/5/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật doanh nghiệp.

 

STT

Số Văn bản

Nội dung

1

3788/BKHĐ-ĐKKD

V/v đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Cty Viễn thông MobiFone

2

4033/BKHĐT-HTX

V/v đăng ký kinh doanh theo Luật HTX 2012

3

4571/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Cty Viễn thông MibiFone

4

5113/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký hoạt động cho các đơn vị trực thuộc tập đoàn Viễn thông Việt Nam

5

6541/BKHĐT-ĐTNN

V/v hướng dẫn xử lý hồ sơ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà ĐTNN trên Hệ thống thông tin quốc gia về ĐTNN

6

2217/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký doanh nghiệp cho ngan sách xã hội

7

2841/BKHD8T-ĐKKD

V/v đăng ký doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại

8

3437/BKHĐT-ĐKKD

V/v hướng dẫn xử lý trường hợp doanh nghiệp không chấp hành yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của P.ĐKKD

9

3549/BKHĐT-ĐKKD

V/v cấp giấy chứng nhận ĐKDN thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy CNĐT

10

4780/BKHĐT-ĐTNN

V/v đề nghị hướng dẫn đối với việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh có điều kiện đối với nhà đầu tư NN

11

5161/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

12

5162/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký giải thể đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư

13

5437/BKHĐT-ĐKKD

V/v ghi vốn điều lệ Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

14

6193/BKHĐT-ĐKKD

V/v đăng ký giảm vốn điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

15

197/ĐKKD-NV

V/v hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký doanh nghiệp

16

2420/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đề án "hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ĐN giai đoạn 2016-2020"

17

34/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh ĐN

18

81/QĐ-SKHĐT

Quyết định ban hành quy định về quy trình cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp tại phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư

19

66/TB-VPCP

Thông báo số 66/TB-VPCP ngày 27/4/2016 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư


Phòng ĐKKD
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn