Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Hợp tác kinh tế
Chiến lược Tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu
Cập nhật 03/11/2016 13:26 Xem với cỡ chữ
 

        Việt Nam đang là một trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hậu. Để thực hiện mục tiêu chung tay cùng thế giới bảo vệ môi trường, Việt Nam đã chủ động xây dựng “Chiến lược tăng trưởng xanh” để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, giảm phát thải nhà kính, chống lại mực nước biển dâng… nhằm phát triển kinh tế bền vững trong vòng 10 năm tới.

Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam khởi thảo. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược này là nhằm thay đổi mô hình tăng trưởng của Việt Nam thành một mô hình dựa trên việc phát thải các-bon thấp, sản xuất và tiêu dùng “xanh” cùng với tái cơ cấu nền kinh tế để tăng trưởng kinh tế gắn kết hiệu quả hơn với tiến bộ và công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Theo đánh giá của các nhà quản lý, Chiến lược tăng trưởng xanh sẽ là một giải pháp hữu hiệu không những chống biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường mà còn tạo công ăn việc làm cho người lao động. Ông Phạm Hoàng Mai, Vụ trưởng Vụ khoa học giáo dục tài nguyên môi trường, Bộ Kế hoạch Đầu tư, cho biết: ”Đối với Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam thì chúng tôi tập trung vào ba mục tiêu chính. Đó là khuyến khích các ngành công nghiệp, những ngành kinh tế sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên với giá trị gia tăng cao, hạn chế, tiến tới xoá bỏ những ngành, nghề sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai là ứng dụng và phát triển những công nghệ hiện đại nhằm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải nhà kính để ứng phó với biến đổi khí hậu và mục tiêu thứ ba, xuyên suốt trong chiến lược này là nâng cao đời sống nhân dân, thông qua việc tạo việc làm từ các ngành công nghiệp xanh và cải thiện chất lượng sống thông qua việc xây dựng lối sống thân thiện với môi trường”.

Theo dự thảo của Chiến lược tăng trưởng xanh, không chỉ các cấp quản lý, các doanh nghiệp mà cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đều phải tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Theo ông Phạm Hoàng Mai, yếu tố này sẽ từng bước làm thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam hiện nay: “Tăng trưởng xanh ở Việt Nam là tăng trưởng dựa trên mô hình tăng trưởng tái cơ cấu lại nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng tài nguyên thiên thiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xoá đói giảm nghèo và tạo động lực để tăng trưởng kinh tế một cách bền vững”.

Chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam được kỳ vọng là công cụ thúc đẩy quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả nền kinh tế đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm  nghèo, và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững

        Tại địa phương, việc phát triển nền kinh tế xanh của tỉnh đã được thể hiện cụ thể tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai 5 năm 2016-2020, cụ thể như sau:

        - “Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 09/01/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2050 (thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh), đưa kinh tế tỉnh hướng đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính. Xây dựng và thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu về tăng trưởng xanh trong hệ thống chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

        - Khuyến khích doanh nghiệp địa phương áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, áp dụng các mô hình, tiêu chuẩn kỹ thuật, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

       - Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường phải di dời ra khỏi các khu vực nội thị, khu dân cư, được ưu tiên, tạo điều kiện chuyển vào các KCN, cụm công nghiệp.”

       Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2163/QĐ-UBND ngày 09/7/2014 Danh mục dự án thuộc ngành nghề ưu tiên thu hút đầu tư, thu hút đầu tư có điều kiện và tạm dừng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở phát triển nền kinh tế xanh của tỉnh, trong đó tỉnh tập trung thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao thân thiện với môi trường, hạn chế và tạm dừng thu hút các ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao.

       Tỉnh cũng đã triển khai thực hiện Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội; UBND tỉnh Đồng Nai tại có văn bản số 4874/UBND-TH ngày 13/6/2016 chỉ đạo các đơn vị triển khai Thông tư, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tổng hợp lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

       Sở Kế hoạch và Đầu tư sao gửi công văn số 4874/UBND-TH ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh và Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT ngày 06/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến các đơn vị biết và triển khai thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch của từng ngành, từng địa phương, và trong kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội theo quy định./. 

 Phòng TH
TIN ĐÃ ĐƯA
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn