Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)

Kết quả thu hút đầu tư trong nước định kỳ

Tình hình Thu hút đầu tư tháng 10/2019:

Thu hút đầu tư tháng 10/2019:

Tình hình đầu tư trong nước tháng 9/2019

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 26.855 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 8/2019

Tính đến ngày 20/8/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 8.899 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 7/2019

Tính đến ngày 15/7/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 7.868 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 6/2019

Tính đến ngày 14/6/2019, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 7.350,9 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 5/2019

ính đến ngày 20/5/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 6.693 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 4/2019

Tính đến ngày 30/4/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 3.492,6 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 3/2019

Tính đến ngày 31/3/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 1.839 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 02/2019

Tính đến ngày 28/02/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 1.649,5 tỷ đồng

Tình hình đầu tư trong nước tháng 01/2019

Tính đến ngày 21/01/2019 tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 1.000 tỷ đồng,

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​