Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Những câu hỏi thường gặp về Đăng ký doanh nghiệp
Vui lòng cho biết chi tiết hơn quy định về việc giảm vốn điều lệ trong trường hợp công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông? (17/08/2018 10:49)

Xem thêm ...

Vui lòng cho biết các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty cổ phần? (17/08/2018 10:48)

Xem thêm ...

Xin cho biết vốn điều lệ có vai trò như thế nào trong công ty cổ phần? (17/08/2018 10:47)

Xem thêm ...

Xin cho biết vốn điều lệ đối với loại hình công ty cổ phần được xác định như thế nào? Đặc điểm cơ bản của vốn điều lệ là gì? (17/08/2018 10:47)

Xem thêm ...

Tôi được biết khi thành lập công ty cổ phần thì phải có một số cổ đông sẽ giữ vai trò và tư cách của cổ đông sáng lập. Xin cho biết thế nào là cổ đông sáng lập và những lưu ý đối với cổ đông sáng lập trong công ty cổ phần là gì? (17/08/2018 10:46)

Xem thêm ...

Chúng tôi dự kiến thành lập công ty cổ phần và lựa chọn mô hình quản trị là mô hình đơn hội đồng. Xin cho biết quyền hạn, tiêu chuẩn cũng như vai trò về thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong công ty cổ phần chưa đại chúng? (17/08/2018 10:45)

Xem thêm ...

Xin cho biết cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần hiện nay bao gồm những mô hình nào? (17/08/2018 10:44)

Xem thêm ...

Chúng tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty cổ phần. Xin cho biết một số đặc điểm cơ bản của một công ty cổ phần? (17/08/2018 10:41)

Xem thêm ...

Giám đốc doanh nghiệp tư nhân có quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân không? (13/09/2017 11:20)

Xem thêm ...

Chủ doanh nghiệp tư nhân có được thuê giám đốc để quản lý doanh nghiệp? (13/09/2017 11:20)

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn