Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài định kỳ

Tình hình thu hút đầu tư tính đến ngày 30/9/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

.

Tình hình thu hút đầu tư tính đến ngày 31/8/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

.

Tình hình thu hút đầu tư tính đến ngày 31/7/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư tính đến ngày 31/7/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư 06 tháng đầu năm 2020

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 06 tháng đầu năm 2020 là 696,49 triệu USD, đạt 63,6% so với cùng kỳ năm 2019 (1.094,6 triệu USD), đạt 69 kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 42 dự án với tổng vốn đăng ký 178,54 triệu USD; 64 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 517,96 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư 05 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 05 tháng đầu năm 2020 là 498,87 triệu USD, đạt 61% so với cùng kỳ năm 2019 (808,85 triệu USD), đạt 49,9% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 37 dự án với tổng vốn đăng ký 112,14 triệu USD; 48 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 386,74 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tính đến 20/4/2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 04 tháng đầu năm 2020 là 260,8 triệu USD, đạt 40% so với cùng kỳ năm 2019 (653,56 triệu USD), đạt 26% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 26 dự án với tổng vốn đăng ký 80,7 triệu USD; 33 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 180,1 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư 03 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 03 tháng đầu năm 2020 là 227,4 triệu USD, đạt 61% so với cùng kỳ năm 2019 (373,16 triệu USD), đạt 22,7% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 23 dự án với tổng vốn 71,4 triệu USD; 25 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 155,9 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư 02 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 02 tháng đầu năm 2020 là 180,3 triệu USD, đạt 96,7% so với cùng kỳ năm 2019 (186,4 triệu USD), đạt 18% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 18 dự án với tổng vốn đăng ký 58,44 triệu USD; 17 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 121,8 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư trong tháng 01 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong tháng 01 năm 2020 tính đến ngày 15/01/2020 là 64,05 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019 (52,4 triệu USD), đạt 6,4% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 05 dự án với tổng vốn 27,5 triệu USD; 03 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 36,5 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài tính đến 31/12/2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn tính đến 31/12/2019 là 2.302 triệu USD, 120% so với cùng kỳ năm 2018 (1.915,54 triệu USD) và tăng 230% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 128 dự án với tổng vốn đăng ký 1.375,20 triệu USD; 134 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 927,23 triệu USD.

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​