Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)

Kết quả thu hút đầu tư nước ngoài định kỳ

Tình hình thu hút đầu tư 11 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 11 tháng đầu năm 2019

Tình hình thu hút đầu tư 10 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 10 tháng đầu năm 2019 là 1.468 triệu USD, đạt 92% so với cùng kỳ năm 2018 (1.593,3 triệu USD)

Tình hình thu hút đầu tư 09 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 09 tháng đầu năm 2019 là 1.368 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2018 (1.295,8 triệu USD), tăng 36,8% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 78 dự án với tổng vốn đăng ký 728,77 triệu USD; 84 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 639,47 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư 08 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 08 tháng đầu năm 2019 là 1.214 triệu USD, đạt 101% so với cùng kỳ năm 2018 (1,2 tỷ USD), đạt 121,4% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 64 dự án với tổng vốn đăng ký 583,77 triệu USD; 77 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 630,30 triệu USD.

1827.fdi-bpff-1435987846033.jpg

Tình hình thu hút đầu tư 07 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư 06 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 06 tháng đầu năm 2019 Tổng vốn đăng ký cấp mới và dự án tăng vốn trong 06 tháng đầu năm 2019 là 1.094 triệu USD, đạt 119% so với cùng kỳ năm 2018 (913,83 triệu USD), đạt 109,4% kế hoạch năm. Trong đó cấp mới 51 dự án với tổng vốn đăng ký 515,67 triệu USD; 58 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn tăng thêm 578,95 triệu USD.

Tình hình thu hút đầu tư 05 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư 04 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư trong 03 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tình hình thu hút đầu tư 02 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​