Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)

Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 9/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 9 năm 2019 là 1.410,4 tỷ đồng đạt 105% so với cùng kỳ năm 2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 8/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 8 năm 2019 là 2.192,7 tỷ đồng đạt 104% so với cùng kỳ năm 2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 7/2019

ổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 7 năm 2019 là 1.342,7 tỷ đồng đạt 81% so với cùng kỳ năm 2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 6/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 6 tháng năm 2019 là 20.626 tỷ đồng đạt 135% so với cùng kỳ năm 2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 5/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 5 năm 2019 là 2.258,8 tỷ đồng đạt 54% so với cùng kỳ năm 2018 (2.308

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 4/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 4 năm 2019 là 1.245,8 tỷ đồng đạt 54% so với cùng kỳ năm 2018 (2.308 tỷ đồng)

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 3/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 03 năm 2019 là 2.319,2 tỷ đồng đạt 278% so với cùng kỳ năm 2018 (859 tỷ đồng)

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 02/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 02 năm 2019 là 838 tỷ đồng đạt 88,9 % so với cùng kỳ năm 2018

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 01/2019

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 01 năm 2019 là 1.663 tỷ đồng đạt 98 % so với cùng kỳ năm 2018 (1.698 tỷ đồng)

Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 12/2018

Tổng vốn đăng ký kinh doanh 15 ngày đầu tháng 12 năm 2018 là 1.425,6 tỷ đồng đạt 77,3 % so với cùng kỳ năm 2017 (1.842 tỷ đồng)

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​