Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông tin tổng hợp KT-XH
Tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2018. (28/01/2019 11:11)

Xem thêm ...

Mục tiêu, định hướng lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai đến 2020 (28/01/2019 11:10)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 10-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:24)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 9-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:24)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 8-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:22)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 7-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:21)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 6-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:19)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 5-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:18)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 4-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 (28/01/2019 10:17)

Xem thêm ...

Nội dung Phiên họp chính phủ tháng 3-2018 về phát triển kinh tề - xã hội tháng 3 và quý 1 năm 2018 (28/01/2019 10:16)

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn