Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu
​​​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Xuân Lộc đến năm 2020​, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 10:32)

Xem thêm ...

​​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thống Nhất đến năm 2020 (14/09/2017 10:30)

Xem thêm ...

​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Phú đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025​ (14/09/2017 10:29)

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhơn Trạch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 10:27)

Xem thêm ...

​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Thành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 10:25)

Xem thêm ...

​ ​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán đến năm 2020 (14/09/2017 10:23)

Xem thêm ...

​Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Mỹ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 09:09)

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Biên Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 09:07)

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Định Quán đến năm 2020 (14/09/2017 09:04)

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 (14/09/2017 08:57)

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn