Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Thanh tra – Khiếu nại – Tố cáo
Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Thống Nhất (12/10/2017 08:49)

Xem thêm ...

Tổng kết 5 năm thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (28/06/2017 16:23)

Xem thêm ...

Các doanh nghiệp cần biết để tránh vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp (28/06/2017 16:20)

Xem thêm ...

Kết quả xử phạt vi phạm hành chính từ năm 2013 đến ngày 31/3/2017 (28/06/2017 16:14)

Xem thêm ...

Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017 (13/12/2016 10:39)

Xem thêm ...

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm PCTN năm 2016 của Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai và Kế hoạch số 5209/KH-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh (26/11/2016 12:56)

Xem thêm ...

Tình hình khiếu nại, tố cáo và kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai từ năm 2012 đến năm 2016 (03/11/2016 14:04)

Xem thêm ...

Tình hình vi phạm hành chính và kết quả xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2016 (03/11/2016 14:00)

Xem thêm ...

Kết quả công tác triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (03/11/2016 13:50)

Xem thêm ...

Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai (03/11/2016 13:44)

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn