Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Phổ biến giáo dục pháp luật
Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 (31/07/2019 15:35)

Xem thêm ...

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 (31/07/2019 15:33)

Xem thêm ...

Ngày 17/6/2019, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2213/BTP-PBGDPL hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019. (31/07/2019 15:21)

Xem thêm ...

Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019 (14/05/2019 10:18)

Xem thêm ...

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị (07/05/2019 16:15)

Xem thêm ...

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội (19/06/2018 13:51)

Xem thêm ...

Nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành. (04/06/2018 15:39)

Xem thêm ...

Một số ND quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015 vừa được thông qua (06/11/2017 08:51)

Xem thêm ...

Một số văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong tháng 11/2017 (30/10/2017 10:27)

Xem thêm ...

Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính (18/01/2017 15:02)

Xem thêm ...

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn