Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Thông tin khác
Thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Văn phòng Sở triển khai thực hiện chuyên đề về Nâng cao hiệu quả sử dụng giờ làm việc của công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, với một số nội dung trọn (25/04/2019 07:53)

Xem thêm ...

Chương trình công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019 (25/03/2019 14:45)

Xem thêm ...

Giải pháp để có thề giữ vững tốc độ phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội tỉnh Đồng Nai. (28/01/2019 11:07)

Xem thêm ...

Triển khai các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. (28/01/2019 11:06)

Xem thêm ...

Tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg Quý III năm 2018 (28/01/2019 10:47)

Xem thêm ...

Tìm hiểu về CPTPP trong tiến trình hội nhập của Việt Nam (28/01/2019 10:28)

Xem thêm ...

Về tình hình các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn: (25/01/2019 11:12)

Xem thêm ...

Tình hình phát triển nông nghiệp, nông thôn 9 tháng đầu năm 2018 (25/01/2019 11:10)

Xem thêm ...

Thông qua kế hoạch và tổ chức triển khai thực khai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng Hàng không quốc tế Long Thành (25/01/2019 10:57)

Xem thêm ...

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 8 tháng đầu năm 2018 (25/01/2019 10:35)

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn