Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Đầu tư vốn ngân sách
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 12/2015 (16/02/2016 09:29)

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 11/2015 (16/02/2016 09:25)

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 10/2015 (16/02/2016 09:23)

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 9/2015 (07/10/2015 15:57)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 9/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 8/2015 (01/09/2015 14:58)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 8/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 7/2015 (03/08/2015 13:33)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 7/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 6/2015 (07/07/2015 15:24)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 6/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 5/2015 (05/06/2015 08:32)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 5/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 4/2015 (05/06/2015 08:29)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 4/2015

Xem thêm ...

Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 03/2015 (31/03/2015 14:43)
Tình hình đầu tư vốn ngân sách tháng 03/2015

Xem thêm ...

1 - 10 Next
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Cao Tiến Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 061.3822505 - Fax: 061.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn