Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông tin khác

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện

KẾ HOẠCH HỘI THI THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 tổ chức, triển khai Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Sở nhằm mục đích tăng cưởng công tác tuyên truyền các mục tiêu, định hướng của tỉnh về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong cán bộ

PHÂN BIỆT (SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU) GIỮA HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

PHÂN BIỆT (SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU) GIỮA HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Thực hiện bảo hiểm nông nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP

Tình hình Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 10 tháng

Theo báo cáo, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 10 tháng năm 2019 ước đạt 59,1 tỷ USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 33,18 tỷ USD, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước khoảng 25,9 tỷ USD, giảm 0,5%, xuất siêu 7,3 tỷ USD

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2019

Theo Báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 tăng 0,59% so với tháng 9/2019, tăng 2,79% so với tháng 12/2018 và tăng 2,24% so với cùng kỳ

Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững

Năm 2020, dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,8%

Tạo tiền đề thuận lợi cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm

Danh sách các vị trí công tác thuộc ngành kế hoạch và đầu tư phải định kỳ chuyển đổi

Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2019;

Cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi

Trong những năm qua, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư liên tục được hoàn thiện phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đáp ứng thu hút đầu tư, phát triển kinh doanh trong từng thời kỳ.

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​