Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Thông tin khác

Triển khai thi hành Luật đầu tư mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 8909 /BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 về việc triển khai Luật đầu tư gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đánh giá chung về cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được Đảng ủy và Ban Giám đốc quan tâm chỉ đạo

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 theo Nghị quyết số 52-NQ/TWIII của Bộ Chính Trị

Ngày 27/9/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2015/NĐ-CP ngày 29/5/2015 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức.

Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Tình hình lao động việc làm bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 quý III và 9 tháng năm 2020

Theo báo cáo của Tổng cục thống kê, tính đến hết tháng 9/2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi Covid-19. Trong đó, có 68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tăng cường cải cách hành chính trong năm 2020

Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tăng cường đẩy mạnh CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý một cách sáng tạo, hiệu quả và toàn diện

KẾ HOẠCH HỘI THI THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2020

Căn cứ Kế hoạch số 5395/KH-UBND ngày 13/5/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Kế hoạch số 340/KH-SKHĐT ngày 26/5/2020 tổ chức, triển khai Hội thi thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 tại Sở nhằm mục đích tăng cưởng công tác tuyên truyền các mục tiêu, định hướng của tỉnh về cải cách hành chính, phát huy tính năng động, sáng tạo và lan tỏa tinh thần cải cách hành chính trong cán bộ

PHÂN BIỆT (SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU) GIỮA HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

PHÂN BIỆT (SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU) GIỮA HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012 VỚI CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Thực hiện bảo hiểm nông nghiệp

Theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​