Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 84/NQ-CP NGÀY 29/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, THÚC ĐẨY GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG VÀ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊ

Công tác huy động vốn: Đến ngày 30/6/2020, tổng vốn huy động trên địa bàn ước đạt 209.793 tỷ đồng, tăng 5,49% so đầu năm. Trong đó: tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 194.965 tỷ đồng, tăng 4,86% so đầu năm.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 16/5/2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 06/06/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP

Công tác huy động vốn: Đến ngày 30/6/2020, tổng vốn huy động trên địa bàn ước đạt 209.793 tỷ đồng, tăng 5,49% so đầu năm. Trong đó: tiền gửi bằng đồng Việt Nam ước đạt 194.965 tỷ đồng, tăng 4,86% so đầu năm

Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch

Quá trình thực hiện Luật đầu tư và một số Luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh trong thời gian qua cho thấy còn một số nội dung chưa được quy định thống nhất, đồng bộ giữa các Luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, môi trường

Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngân hàng thế giới công bố chỉ số môi trường kinh doanh 2018

Nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh

Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017

UBND tỉnh Đồng nai ban hành chương trình hành động và phát triển kinh tế tư nhân

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​