Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020)

Công tác thanh tra chuyên ngành

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Vĩnh Cửu

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Vĩnh Cửu.

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai.

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Thống Nhất

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 07/6/2019, tại UBND huyện Thống Nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 33/QĐ-SKHĐT ngày 08/5/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Thống Nhất.

Công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Xuân Lộc

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 06/5/2020, tại UBND huyện Xuân Lộc, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 31/QĐ-SKHĐT ngày 28/4/2020 thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Xuân Lộc.

Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 của Cụm thi đua số 4 ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai

Thực hiện kế hoạch số 13/KH-TT ngày 21/01/2020 của Thanh tra tỉnh Đồng Nai về việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra tỉnh Đồng Nai năm 2020; Kế hoạch số 12/KHTĐ-CTĐ4 ngày 18/02/2020 của Cụm thi đua số 4 về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020;

Kết Luận Thanh Tra Về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Nhơn Trạch theo Quyết định thanh tra số 64/QĐ-SKHĐT ngày 14/5/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 22/5/2019 đến ngày 03/7/2019.

Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND huyện Long Thành

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND thị huyện Long Thành theo Quyết định thanh tra số 66/QĐ-SKHĐT ngày 29/5/2019 và Quyết định điều chỉnh số 69/QĐ-SKHĐT ngày 04/6/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 07/6/2019 đến ngày 19/7/2019

Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đấu thầu trên địa bàn Thành phố Long Khánh

Thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại UBND thị xã Long Khánh (nay là UBND thành phố Long Khánh) theo Quyết định thanh tra số 48/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2019 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, Đoàn thanh tra đã thanh tra trực tiếp tại địa phương từ ngày 09/4/2019 đến ngày 23/5/2019.

Kết Luận Thanh Tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai

Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, Khu quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai đã thực hiện lựa chọn nhà thầu được 39 dự án, công trình với tổng cộng 224 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu là 388.680.679.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 381.451.263.000 đồng. Trong đó, các gói thầu được áp dụng các hình thức đấu thầu như sau: Về hình thức chỉ định thầulà 187 gói thầu với tổng giá trị là 13.782.170.000 đồng; tổng giá trị chỉ định thầu là 13.331.841.000 đồng; Về hình thức đấu thầu rộng rãi 24 gói thầu với tổng giá trị là 288.388.351.000 đồng; tổng giá trị trúng thầu là 283.619.587.000 đồng; Về hình thức đấu thầu qua mạng 13 gói thầu thực hiện với tổng giá trị các gói thầu là 86.510.158.000 đồng.

Kết Luận Thanh Tra Về việc chấp hành ​pháp luật trong hoạt động lựa chọn nhà thầu tại Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Từ năm 2017 đến thời điểm thanh tra, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai đã thực hiện 09 dự án với tổng cộng 61 gói thầu; tổng giá trị 61 gói thầu là 124.516.368.000 đồng, tổng giá trúng thầu là 119.177.217.000 đồng. Trong 61 gói thầu đã thực hiện được áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu như sau: Chỉ định thầu 52 gói thầu (tư vấn) với tổng giá trị là 3.085.000.000 đồng, tổng giá trị chỉ định thầu thầu là 2.791.000.000 đồng; Đấu thầu rộng rãi thông thường: 06 gói thầu với tổng giá trị là 78.025.470.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 74.016.000.000 đồng; Đấu thầu rộng rãi qua mạng: 02 gói thầu với tổng giá trị là 42.126.530.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 41.200.000.000 đồng; Chào hàng cạnh tranh qua mạng: 01 gói thầu với tổng giá trị là 1.279.880.000 đồng, tổng giá trị trúng thầu là 1.170.000.000 đồng.

1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​