Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông báo

V/v thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dự án FDI (Ngoài KCN)

Đăng ngày: 17/10/2018
Tiêu đề thông báo: V/v thực hiện chế độ báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư dự án FDI (Ngoài KCN)
Nội dung thông báo:

​​    

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị Công ty thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2018 và ước thực hiện cả năm 2018 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh.

Báo cáo của Công ty gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 25/10/2018

File đính kèm: phong KTDN.rarphong KTDN.rar

Phòng KTĐN

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 17/10/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn