Liên kết website
Số điện thoại đặc biệt
Tên chức năng Số ĐT
Trung tâm Hành chính công 0251. 8824824
Tổng đài 10220251.1022
Thông báo

Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng

Đăng ngày: 18/07/2019
Tiêu đề thông báo: Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng
Nội dung thông báo:

​​    

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

Tên bên mời thầu: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 

Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

Điện thoại/fax/email: 02513.822.505

Mã số thuế: 3600360842

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Loại gói thầu:

Xây lắp  Mua sắm hàng hóa  Phi tư vấn  Hỗn hợp 

- Giá gói thầu: 1.740.218.000 đồng.

- Nội dung chính của gói thầu: Thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

2. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Mua sắm vật tư, chỉnh lý tài liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

3. Nguồn vốn: Nguồn ngân sách tỉnh năm 2019.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00, ngày 17 tháng 7 năm 2019 đến trước 09 

giờ 00, ngày 24 tháng  07 năm 2019.

7. Địa điểm phát hành HSYC: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thiết bị Minh Long, địa chỉ : F17, Kp 2, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai. 

SĐT liên hệ : 0358188898 (A. Khuyết), 09866366742 (A. Sang).

8. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng.

9. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi triệu đồng chẵn), đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng, bảo đảm bằng tiền mặt hoặc chứng thư bảo lãnh của ngân hàng.

10. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 24 tháng 07năm 2019.

11. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 24 tháng 07 năm 2019.

File đính kèm:​​  

Ngày đăng thông báo: 18/07/2019

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai
ĐT: 0251.3822505 - Fax: 0251.3941718. - Email: skhdt@dongnai.gov.vn